• Moderaternas östgötabänk, Andreas Norlén, Gunnar Axén, Finn Bengtsson och Betty Malmberg deltog i årets Prideparad.

Provvalet kontra nomineringsstämma

I förra veckan levererade moderaternas nomineringskommitté resultat från partiets provval till riksdagen samt ett eget ihop snickrat förslag till riksdagslista. Efter att detta förslag lämnat kommitténs ordförande Jan Owe Larssons händer höjdes ett antal förvånade ögonbryn i länet.

I förslaget till riksdagslista har det kastats om en hel del. Ärrade och erfarna kämpar som Betty Malmberg och Finn Bengtsson har fått flytta ned några platser till vad som betraktas som icke vallbar plats och nya förmågor har kommit in i deras ställe.

När nomineringskommittén till riksdagen för Nya Moderaterna i Östergötland presenterade förslaget till valsedel för riksdagsvalet 2014 startade det genast en rad diskussioner internt i partiet.

Stämman bestämmer

Barn och ungdomsnämndens ordförande i Linköping Catharina Rosencrantz hamnade på tredje plats och Erik Östman från Linköping kom på en femteplats vilket innebär att kommunens representation i riksdagsbänken ändras drastiskt.

Finn Bengtsson på sjunde plats och Betty Malmberg på åttonde plats riskerar nu att åka ut från riksdagen om inte den beslutande moderatstämman den 26:e oktober går emot nomineringskommitténs förslag.

– Jag är förvånad över att kommittén inte har tagit hänsyn till vårt provval där fyra kandidater fick omkring 300 röster men ändå placerades lägre ned på listan. Nu väljer man istället att strunta i provvalet och går endast på förnyelse i sitt förslag, säger Finn Bengtsson och fortsätter.

– Det är i praktiken omöjligt att kryssas in i riksdagen som det ser ut nu men jag tror att stämmans 250 delegater mer tar hänsyn till vad våra medlemmar har sagt i provvalet än vad nomineringskommittén har gjort, säger Finn och tillägger.

– Det är också trist att man inte har hört av sig till vare sig mig eller Betty när förslaget var klart.

Kön ålder och härkomst

Förslaget är resultatet av två års arbete med rekrytering av kandidater, genomgripande intervjuer med samtliga av dessa och avslutningsvis ett rådgivande provval bland medlemmarna.

– Vårt förslag till valsedel innebär några förändringar gentemot provvalet och det bygger på fortsatt förnyelse. Vårt mål har därför varit att bredda och förnya listan för att bättre spegla samhället. Det har vi lyckats med genom ett omfattande arbete utifrån tydliga målsättningar,. Detta förslag speglar valmanskåren, innebär en förnyelse av riksdagslistan och inkluderar kandidater som aldrig tidigare kandiderat för vårt parti, säger Jan Owe-Larsson, ordförande för nomineringskommittén.

De tio första namnen på listan kommer att gå vidare till Nomineringsstämman lördagen den 26 oktober på Konsert & Kongress i Linköping. Där kommer 250 ombud från hela länet att fastställa den slutgiltiga utformningen av valsedeln.