• Joakim Persson ochAnna Lövsén affärsområdeschef Vatten och Avlopp guidade besökarna runt på Råberga anläggningen, Foto: Tommy Pettersson
  • Teniska verkens vice ordförande, Gösta och ordförande Nils lyssnar intensivt på Joakim Persson när han berättar om renoveringen. Foto: Tommy Pettersson
  • Bengt Öberg tidigare chef på Tekniska verken berättade historiken om Råberga. Foto: Tommy Pettersson
  • Kulverten där UV-ljusen finns installerade. Foto: Tommy Pettersson

Råberga vattenverk återinvigt

Renovering för 150 miljoner

Linköpings kommun har två vattentäkter som förser oss med vatten, Motala ström och Stångån. Kommunen har därför två vattenverk ett i Glyttinge som heter Berggården och ett i Råberga som heter Råberga.

Dessa vattenverk renar vattnet i ett flertal steg så det går att dricka.

Nyligen fullbordades renoveringen av Råberga vattenverk och därmed är vattenförsörjningen i Linköping säkrad även om det andra vattenverket i Berggården skulle slås ut.

Hundra år på nacken

Projektet med att bygga om Linköpings två vattenreningsverk,som har kostat 150 miljoner kronor, har pågått under flera år. Nu är renoveringen av Råberga, som byggdes redan 1917, avslutad vilket innebär att Linköpings framtida vattenförsörjning med god dricksvattenkvalitet har säkrats.

– Råberga som är Linköpings äldsta vattenverk var i stort behov av renovering och flera delar har under projekttiden bytts eller renoverats på olika sätt. Mycket har gjorts, bland annat har råvattenintaget byggts in och bytts ut. Det gamla gallret har ersatts med ett maskinrensat galler och förbättrade mätare, en ny 145 meter lång kulvert i mark har byggts där UV-ljusen finns installerade säger Joakim Persson, produktionschef Affärsområde Vatten och Avlopp på Tekniska verken.

Bygga ut processteg

Linköpings nu alltså två vattenverk Berggården och Råberga som båda har en hög kapacitet och säker rening. Renoveringsprojektet har syftat till att renovera, bygga ut och komplettera Råberga vattenverk med ytterligare processteg så att verket ska ha kapacitet att kunna leverera vatten till hela Linköping vid ett eventuellt driftstopp på Berggårdens vattenreningsverk.

Det ska då kunna klara en normaldygns förbrukning ensamt fram till år 2030.

– Det är ett viktigt steg för Linköpings framtid att vattenverken vart och ett för sig klarar av att producera gott dricksvatten av hög kvalitet även när Linköping växer. Det känns bra att vi nu har en långsiktigt säkrad dricksvattenförsörjning både när det gäller kapacitet, men också teknik som klarar av reningen av vårt råvatten även i framtiden om det skulle påverkas mer av klimatförändringar som exempelvis kraftigare nederbörd,, säger Anders Jonsson, vd för Tekniska verken-koncernen.

Några fakta om Råberga vattenverk:

En ny, 145 meter lång kulvert i mark har byggts där UV-ljusen finns installerade.

En 400 meter lång huvudvattenledning har bytts ut. Vattenledningen går från rå- och renvattenpumpstationen runt hela vattenverket till Vattenverksvägen.

Från vägen mellan Saab och Råberga syns de sex stora långsamfilter som nu är renoverade och inne i huvudbyggnaden har de tre sedimenteringsbassängerna renoverats.