Rädda hjärtat i tid!

Vem vill inte vara en livräddande hjälte? Det är omöjligt att veta på förväg när olyckan är framme och då är det tryggt med kunskap i bagaget. Dagligen sker hjärtstopp – så många att de årligen uppgår till 10 000 stycken över hela Sverige. Statistiken kunde dock vara trevligare: behandling startas på blott 4 000 av dem och 300 överlever. Men kampanjer görs ständigt för att få gladare siffror.

Allt fler företag inser sitt eget bästa och skaffar en hjärtstartare även om det kostar en del – men det är det ju värt när liv står på spel. Just det att det kan hända vem som helst talar sitt tydliga språk när många drabbade är till synes friska och aktiva människor utan symptom – men den mest drabbade gruppen är fortfarande de som är i medelåldern eller äldre.

Så hur ska man göra om han eller hon plötsligt sackar ihop på marken framför en? Allt du behöver är dig själv och ditt lugn. 30 bröstkompressioner åtföljs av 2 inblås – den medvetslösa personens bröstkorg trycks 5 centimeter ner för att få blodet att cirkulera. Förstnämnda är det viktigaste, om man nu inte vill eller kan göra inblås.

Det viktiga är att det är mycket bättre att göra något än att inte göra något alls – och det ska knaka lite. Hellre ett brutet nyckelben än en person som dör eller blir hjärndöd.

Den här steg för steg-planen fick redaktionen lära sig på HLR-kursen häromveckan: Säkra platsen. Ruska om personen för att se om den är medvetslös. Larma 112 och ropa på hjälp! Chansen att överleva ökar markant om behandlingen sätts igång direkt så: Starta HLR. Vid normal andning ska man i stället lägga i stabilt sidoläge och hålla luftvägarna öppna. En hjärtstartare räddar i knipan och berättar exakt hur du ska göra – och defibrillering är omöjlig på ett frisk hjärta, så du kan känna dig lugn.