• Det var fler utryckningar för räddningstjänsten under 2015 än det var under föregående år. Foto: Tommy Pettersson

Räddningstjänsten larmades 4 500 gånger

Under 2015 larmades Räddningstjänsten Östra Götaland ut över 4 500 gånger och det är en ökning med omkring tio procent från föregående år. Fler utryckningar till bränder och trafikolyckor står för en stor del av ökningen.

Ökningen av larm i Räddningstjänsten Östra Götalands område följer trenden i övriga landet 2015.

Mer teknik i hemmen

Det går inte att göra exakta jämförelser mellan 2014 och 2015 men vissa slutsatser kan dras ändå. Antalet bränder i byggnader var exempelvis omkring 310 för 2015 och motsvarande siffra för 2014 var omkring 235.

– Det innebär att antal bränder är tillbaka på samma nivåer som 2013 och åren tidigare. 2014 framstår nu som ett år med exceptionellt få bränder, säger Ulf Lago, biträdande förbundsdirektör vid Räddningstjänsten Östra Götaland

Tidig insats av allmänheten

Bakom ökningen står fler bränder orsakade av glömd spis och så kallat tekniskt fel, som också är de vanligaste brandorsakerna.

– Andelen bränder som orsakas av tekniskt fel kan kopplas till att vi fyller våra hem med mer teknisk utrustning. Men en fungerande brandvarnare och egen släckutrustning gör att man kan känna sig trygg, säger Ulf Lago.

Statistiken visar att det i nästan 45 procent av bränderna har gjorts någon form av insats av allmänheten innan räddningstjänsten kommer fram till skadeplatsen. En andel som har ökat successivt de senaste åren.

– Att kunna och våga agera själv vid en brand är viktigt och något som vi hela tiden arbetar för att fler ska göra. Ju snabbare insats man gör desto mindre blir skadorna.

Dödsbränder drabbar äldre

Under året omkom tre personer vid bränder i Räddningstjänsten Östra Götalands område vilket är samma antal som förra året. Den gemensamma nämnaren för förra årets och tidigare årens dödsbränder är att de drabbat äldre personer som har försämrad förmåga att släcka en brand eller att utrymma vid en brand. Räddningstjänsten kommer att göra en särskild satsning under första delen av 2016 för att öka äldres brandsäkerhet där huvudfokus kommer vara att stödja kommunerna med att integrera brandsäkerhetsfrågor i äldrefrågor i kommunerna.

– Helt klart är att äldre är särskilt riskutsatta. Här behöver hela samhället och alla människor hjälpas åt för att skydda äldre vid bränder. Alla vi anhöriga kan göra stor skillnad om vi förbättrar brandskyddet hos våra äldre släktingar, menar Ulf Lago.