• Mårten Jansson, Anna Steiner Ekström och Håkan Dahm från Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland går framåt.

Räddningstjänstens utveckling i framkant

Nya kommuner knackar på Götalandsdörren

Räddningstjänsten Östra Götaland bildades 2010 och det skedde genom en fusion av Linköpings tidigare räddningstjänst och Norrköpings tidigare brandförsvar. Processen var inte helt smärtfri. Två olika ”verksamhetskulturer” skulle gå ihop och bilda en effektiv enhet på relativ kort tid.
Borta var dock den gamla tidens politiska träta mellan de båda grannkommunerna och nu skulle man ta nya samarbetstag på verklighetsnivå. Lönekontoren, upphandlingsenheterna och räddningstjänsten blev några konkreta exempel på den nya tidens samarbetsklimat mellan Norrköping och Linköping.
En brandkår
Det har inte alltid varit lätt att gifta ihop verksamheter vare sig det handlar om privat verksamhet eller kommunala organisationer. Bildandet av  Räddningstjänsten Östra Götaland är inget undantag från den ”regeln”. Det ska jämkas och det ska läggas ned  på en del håll och utvecklas på andra håll. Mest omskrivet blev väl nedläggningen av brandstationen i Gistad när det begav sig.
Nu verkar det som om brandröken har lagt sig och det nya kommunalförbundet med två medlemmar, Linköpings och Norrköpings kommuner, har 333 anställda  som fördelar sig på 202 personer på heltid, varav 160 i utryckande tjänst och  131 deltidsbrandmän. I dagarna blev det också klart att man är mogen att ta ställning till nya stora utmaningar. Två nya kommuner står nu och knackar på dörren för ett medlemskap i Östra Götaland.
– Kommunstyrelserna i Valdemarsvik och Åtvidaberg tog i veckan inriktningsbeslut om att söka medlemskap i kommunalförbundet och det kommer nu upp på bordet i Linköping och Norrköping, berättar förbundsdirektören för räddningstjänsten, Håkan Dahm.
Håkan berättar samtidigt att även Kinda kommun och Söderköping är intresserade av ett medlemskap och att nu ligger frågan på kommunledningsnivå i Linköping och Norrköping.
Räddningstjänsten Östra Götaland är en politisk styrd organisation och medlemskommunernas politiker  ingår i den direktion som styr verksamheten. Direktionen består av sex ledamöter och för närvarande har varje medlemskommun tre  ledamöter vardera i direktionen.
Anna Steiner Ekström är ordförande och vice ordförande  är Mårten Jansson.
– Vår förbundsdirektör har blivit inbjuden att prata hos räddningstjänsterna i Stockholm, Malmö och Göteborg för att prata om vår verksamhetsutveckling och det visar väl att vi ligger i framkant  säger Anna Steiner Ekström och Mårten Jansson unisont. 2012 års statistik från räddningstjänsten visar att den dominerande brandorsaken är  glömd spis vilket utgör nästan hälften av alla brandtillbud i bostäder i Linköping  och Norrköping. En minskning i antalet bränder är de bränder som inträffar till följd av levande  ljus som har minskat med en tredjedel jämfört med de tidigare åren efter  förbundsbildningen mellan kommunerna Linköping och Norrköping.