• Annika Ekström Stockman har undersökt hur man ser på litteraturen i Östergötland. Detta redogör hon för i rapporten ”Litteraturens villkor”. Foto: Fanny Miles

Rapport kartlägger läsandet

Hur bra läser Östergötland?

Region Östergötland har beslutat att låta litteraturen få en egen del i den nya kulturplan som kommer under 2016. Annika Ekström Stockman fick därför i uppdrag att i en rapport redogöra för litteraturens villkor i Östergötland.
– Jag har intervjuat 65 personer. Författare,
förlagsredaktörer, bibliotekarier med flera om hur litteraturens villkor ser ut
helt enkelt, berättar Annika Ekström Stockman.
Återkommande svar var att litteraturen är otroligt
lättillgänglig i dag. Bibliotekens tjänster utvecklas kontinuerligt och böcker
blir allt billigare.
– Många påpekar fortfarande vikten av att börja läsa tidigt
och att det inte spelar så stor roll vad som läses utan snarare att det läses,
säger Annika Ekström Stockman.

Ingen panik för läsandet

Trots varningar om en negativ spiral för läsandet kunde Annika
Ekström Stockman ändå se att den generella bilden snarare var den att
litteraturen inte är på väg att försvinna. Däremot har den konkreta boken en
svår framtid.
– En författare jag intervjuade menade att det inte är
läsandet som är i kris utan bokbranschen. Det tyckte jag sade väldigt mycket att
jag använde det som rubrik till ett avsnitt i rapporten, säger Annika Ekström
Stockman.

Viktiga samtal

För att nyansera bilden något gjorde rapportförfattaren även
en enkätundersökning med personer inte verkar inom litteraturvärlden, ändock i
kulturvärlden.
– Jag ville ha input från annat håll också och gjorde därför
en enkätundersökning hos kulturutövare som inte arbetar med litteratur,
förklarar hon. Många förslag från samtliga intervjuade handlade bland annat om
läsande förebilder, lockande arenor, bokcirklar i utsatta områden och litteratur
på oväntade ställen.
– Det som förvånade mig mest är att de flesta jag pratade med
påpekade att de tyckte så mycket om att bli intervjuade på det här sättet. De
menade att de inte pratar om litteratur på det sättet men att det borde göras
oftare genom exempelvis samtalsgrupper om litteratur, säger Annika Ekström
Stockman. På onsdag presenteras rapporten på Stadsmissionens café.