• Landshövding Elisabeth Nilsson bjöd in till möte och då brukar det hända något. Foto: Tommy Pettersson

Rätt att ha språkintroduktion

Fem östgötska kommuner har nu fått anlita undervisning inom gymnasieskolans språkintroduktion till ett antal folkhögskolor.

Detta har kunnat ske sedan Regeringen beviljat en dispensansökan från Länsstyrelsen Östergötlands och de fem kommunerna.

Bjöd in till möte

Det var erfarenheterna från samarbetet mellan Norrköpings kommun och Marieborg folkhögskola som gjorde att landshövding Elisabeth Nilsson bjöd in till ett dialogmöte om folkhögskolornas möjligheter att erbjuda ensamkommande barn utbildning.

Vid detta möte fick Länsstyrelsen i uppdrag att kalla samman en arbetsgrupp för att utforma ett förslag på en regional modell.

Ensamkommande barns utbildning diskuteras

Arbetsgruppen konkretiserade ett förslag som förankrades hos kommunerna och Linköping, Norrköping, Kinda, Åtvidaberg och Ödeshög valde i juni 2015 att tillsammans med folkhögskolorna lämna in en dispensansökan som Länsstyrelsen samordnat. Det är denna dispensansökan som regeringen nu beviljat.

– Vi är glada över regeringens besked. Dispensen ger oss möjligheter att ska skapa fler alternativ för de ensamkommande och nyanlända ungdomar som ska läsa språkintroduktion. Målet är att utforma en individuell studieplan som bygger på den enskilde individens behov, säger landshövding Elisabeth Nilsson.

Även andra kurser

Förutom studier i svenska som andraspråk kan de elever som väljer att läsa språkintroduktion på folkhögskola läsa kurser i andra ämnen, både på folkhögskolan och på kommunens gymnasieskola.

Samtidigt som folkhögskolorna tar över undervisningen av eleverna är kommunen fortfarande huvudman, vilket betyder att de nyanlända eleverna får ta del av gymnasieskolans studie-och yrkesvägledning, elevhälsa och modersmålsundervisning samtidigt som de går på folkhögskola.