• Finns det någon mer erfaren förhandlingsperson med två perspektiv än Elisabeth Nilsson? Foto: Tommy Pettersson
  • Kikki Liljeblad är glad över tillsättningen av en särskild förhandlare. Foto: Tommy Pettersson

Regeringen tar grepp om bostadspolitiken

Elisabet Nilsson utses till särskild förhandlare

I Norrköping och i Linköping välkomnar man nu att regeringen tar ett nytt grepp om bostadsbristen och glädjen blir inte mindre när man dessutom utser Östergötlands Landshövding Elisabeth Nilsson till förhandlare i Sverige för att öka byggandet på statlig mark.

I stort sett all svenska städer med till växt råder det brist på bostäder och Norrköping samt Linköping har i flera år brottats med att försöka bygga ikapp efterfrågan. Båda städerna har tagit kommunal mark i anspråk, landsbygden har fått släppa till mark och de centrala delarna av kommunerna har förtätats till en nivå som snart har nått vägs ände.

Sett ur två perspektiv

Under det senaste åren har både Norrköping och Linköping stött på svårigheter när man köpt statlig mark för byggande av bostäder. Ett exempel på detta är Då måste det från början vara klarlagt att det kommer vara möjligt att bygga. Drags, gamla fängelset i Norrköping är ett tydligt exempel där staten sålt mark till ett bostadsföretag för att senare, genom länsstyrelsen, neka exploatering av marken. Kikki Liljeblad, kommunalråd i Norrköping har irriterat sig på bristen på samordning mellan statens myndigheter därför välkomnar regeringens initiativ att utse en särskild förhandlare med en lång erfarenhet av dessa problem.

– Det är bra att just Elisabeth Nilsson som har fått uppdraget att arbeta med dessa svåra och krävande frågor. Det är naturligtvis ett erkännande, samtidigt som det ställer stora krav. Inte minst på hemmaplan. Det är ytterst viktigt att landshövdingen involverar alla aktörer och inte bara vänder sig till kommunerna. Staten genom länsstyrelserna har en synnerligen viktig roll i att möjliggöra byggande av bostäder. Då måste det från början vara klarlagt att det kommer vara möjligt att bygga när man köpt statlig mark. säger Kikki Liljeblad och fortsätter.

– Man kan inte hatta fram och tillbaka med denna viktiga fråga. Det är inte ett hållbart sätt att arbeta. Staten måste genom länsstyrelserna komma in tidigt i processerna för att underlätta bostadsbyggnation. Därför hoppas jag att Landshövdingen på allvar tar tag i dessa frågor fortsätter Kikki.

Klart från Början

Även Linköping har stött på liknande problem, i Ekängen-Roxtuna, när staten säljer mark för exploatering av bostäder och en annan myndighet försöker bromsa utbyggnaden.När Bostadsminister Peter Eriksson på regeringens uppdrag i förra veckan tillsatte en särskild förhandlare identifierade man samtidigt 39 kommuner i Sverige där det finns statlig mark till salu. Bland dessa identifierade kommunerna finns Norrköping och Linköping. Förhandlingsuppdraget för Elisabeth Nilsson ska vara slutfört den 15 februari 2018.