• Landstingsfullmäktiges ordförande Eva Andersson avtäckte den nya skylten. Foto: Tommy Pettersson

Region Östergötland nu på plats

Nu har Landstinget i Östergötland bytt namn och blivit Region Östergötland. Den nya regionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regionala utvecklingsfrågor. De sist nämnda frågorna om regional utveckling plockas över från det nu nedlagda regionförbundet Östsam.

Sedan årsskiftet ligger ansvaret för regional utveckling hos Region Östergötland och medarbetare från före detta Regionförbundet Östsam har flyttat över till den nya organisationen. Det handlar om bland annat samhällsbyggnad, kultur, företagande och internationell verksamhet.

Blåste bort

Stormen Svea spelade en viss roll vid den symboliska ceremonin igår där man avtäckte den nya regionskylten över entrén till Regionhuset i Linköping.

– För medborgaren i vardagen blir det inte så stor skillnad på kort sikt. Men i den nya regionen får vi ökad kraft i utvecklings- och tillväxtfrågorna, något som även kommer att bidra till att hälso- och sjukvården kan utvecklas på ett positivt sätt, säger Eva Andersson som i sitt tal betonade att utvecklingsfrågorna numera är mer demokratiskt förankrade.

– Som ordförande i regionfullmäktige ser jag demokratin som mycket viktig i den nya regionen. Nu blir det tydligare och enklare för östgöten att utkräva ansvar och påverka En skylt är inte bara en skylt, utan den har även ett symboliskt värde. Den står för en identitet, igenkänning och den gör att jag hittar dit jag ska. Det är det vi vill förmedla till invånarna i Region Östergötland. De kommer att mötas av det nya namnet på kallelser, på vårdcentralen och på sjukhuset och de ska fortfarande känna en trygghet i en god hälso- och sjukvård, ropade Eva Andersson i det blåsiga vädret.