Region Östergötland stoppar tiggares tandvård

– Vänsterpartiet protesterar mot förbudet

Linköpingstandläkaren Jimutha Malalatunga har på sin fritid hjälpt EU-migranter för att få bukt på deras dåliga tandhälsa. Det får hon inte göra längre – region Östergötland säger stopp.
En av de som tagit upp kampen mot förbudet är Vänsterpartiets
Emil Broberg som starkt reagerat mot att den välvilliga Jimutha Malalatunga
offrar sin tid för EU-migranternas skull, med chefernas godkännande.
– Tandvården i regionen säger stopp. Vi i partiet tycker det
är olyckligt. Dessa människor står utanför vårdsystemet både här och i sina
hemländer. I stället för att motarbeta initiativ av det här slaget borde vi
värna om de medarbetare som vill hjälpa till. Som det är nu finns det bara
förlorare, säger han.

Liten åtgång

Jimutha Malalatunga som jobbar på Folktandvården har varit i
regionens lokaler och använt deras resurser. Enligt hans uppfattning är det en
marginell materialåtgång.
– Det är en försvinnande liten kostnad för materialåtgång. Vi
måste hitta ett sätt att hjälpa medarbetarna. Vi har ett möte i eftermiddag,
varefter vi kontaktar tjänstemännen om förslag.
– Det finns alltid mycket att göra. Linköping gör en hel del
för EU-migranterna, och även regionen. Men just med den frivilliga tandvården
har det alltså tagit stopp. Det här är en extremt utsatt grupp, då vi måste
jobba för att göra hjälp möjlig. Det borde finnas en strategi för det här.