Regional digital agenda

Länsstyrelsen Östergötland, Regionförbundet Östsam och Landstinget i Östergötland arbetar tillsammans i projektet Digital Agenda för Östergötland. Agendan har nu skrivits under och arbetet kommer att pågå under de närmaste sex åren.

Satsningen drivs av regeringen och agendan för Östergötland gäller 2014-2020 och fokuserar på bredbandsinfrastruktur, digital kompetens och delaktighet, digitala tjänster för allmänheten, digitalt stöd inom offentlig verksamhet och IT för företagande och entreprenörskap.

– Vi ska nu ”göra verkstad” och i flera delar är arbetet med de prioriterade insatserna som fastslagits i agendan redan igång, säger Jan-Owe Larsson, styrelseordförande i Regionförbundet Östsam. Det gäller bland annat utveckling av gemensamma e-tjänster för alla kommuner i regionen och arbetet med utbildning för entreprenörer och företagare i e-handel, sociala medier och digital marknadsföring.

Utökat bredbandsnät

Inom ramarna för projektet ryms många delar och för länsstyrelsens del handlar det om att bland annat fortsätta arbetet med att fler landsbygdsområden ska få bredband. I målet för år 2020 står det att 90 procent av regionens invånare ska ha tillgång till 100 Mbit/s.