• Mikael Damberg besökte Stina Edlund och Almi Företagspartner  i Linköping. Foto: Tommy Pettersson

Regionalt exportcenter i Linköping

Regeringen har nyligen fattat ett beslut om att inrätta ett regionalt exportcenter i Linköping. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg lanserade i september Sveriges exportstrategi för att stärka den svenska exporten och skapa nya jobb i hela Sverige.

Strategin togs fram i dialog med näringslivet, som inte minst framförde att det var svårt att navigera bland olika offentliga aktörer som på olika sätt stöder exportsatsningar.

En dörr in - principen

Den svenska exporten går generellt sett bra. Exporten ökade med hela fem procent i hela landet det senaste året, vilket kan jämföras med en ökning på endast en procent i genomsnitt under de senaste åtta åren. I Östergötland har exporten ökat med 18 procent mellan 2006 och 2015.

– Östergötland är ett viktigt exportlän men kan bli ännu bättre. När jag förra året lanserade Sveriges Exportstrategi var det mot bakgrund av att Sverige behöver ta marknadsandelar i världshandeln. Jag vill att fler företag ska ta klivet ut på exportmarknaden. Därför inrättar regeringen nu ett regionalt exportcenter i Linköping. Det måste vara lättare för företagen att hitta hjälp för att ta sig ut på exportmarknaderna.

Inom 24 timmar ska varje företag ha fått hjälp med sin fråga eller problem,äger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Tio procent

Andelen exporterande företag är emellertid endast tio procent av alla företag.

Ett av regeringens mål är att andelen exporterande företag ska öka. Inrättandet av regionala exportcenter syftar till öka andelen exporterande företag samt att hjälpa framförallt små och medelstora företag att ta klivet ut på exportmarknaden.

Regeringen har nu fattat beslut att inrätta regionala exportcentra – till en början – i sex län i Sverige: Skåne, Västra Götaland, Kronoberg, Östergötland, Dalarna och Västerbotten. Målet ska vara att varje företag får kontakt med rätt person i rätt organisation med sin fråga eller sitt problem inom 24 timmar, enligt principen "en dörr in".

Almi ingår

Hos de regionala exportcentra ska företag erbjudas stöd i sin internationalisering eller exportsatsning och exportcentra ska underlätta för företagen att hitta rätt bland de offentliga aktörer som på olika sätt ger stöd till affärsutveckling och internationalisering.

I varje regionalt exportcentrum ska den regionalt utvecklingsansvariga och den regionala representationen för Almi Företagspartner AB, nätverket Enterprise Europe Network, Sveriges export- och investeringsråd, Exportkreditnämnden och Tillväxtverket ingå i den mån sådan finns.