• Anita Jernberger verkar för ökad tillväxt. Foto: Tommy Pettersson

Regionen får EU-bidrag

Region Östergötland har deltagit i europeiskt innovationsprojekt som finansieras med EU-medel från EU:s interregionala program som syftar till att förbättra regionernas utvecklingsstrategier för att skapa tillväxt och konkurrenskraft.

Projektet heter Beyond EDP (Beyond the entrepreneurial discovery process) där tio andra aktörer från nio olika europeiska länder deltar.

ADP för 18 miljoner

Den totala budgeten för ADP uppgår till cirka 18 miljoner svenska ADP, varav EU:s regionala utvecklingsfond står för 85 procent och resterande del medfinansieras av de deltagande regionerna.

Samarbetet syftar till att stärka regionens tillväxt genom att utbyta erfarenheter med andra europeiska regioner kring utvecklingsstrategier för regionala styrkeområden, samt undersöka hur regionala myndigheter på ett bättre sätt kan skapa nytta för regionens företag.

Region Östergötland ligger långt framme inom ett antal styrkeområden som till exempel simulering och visualisering, avancerade material och miljönytta som affär.

– Samarbetet är av stor vikt för Östergötland. Vi kan ta del av och hämta hem inspiration, kunskap och erfarenheter kopplat till innovationsutveckling samtidigt som vi kan dela med oss av kunskap till andra från våra egna regionala styrkeområden, säger Anita Jernberger (L) regionråd med ansvar för näringslivs- och innovationsutveckling i Region Östergötland.