• För Mats Johansson är det viktigt med en bra arbetsmiljö. Foto: Tommy Pettersson

Regionens affärer

Sålde lasarettet

Styrelsen i Region Östergötland har beslutat köpa och sälja fastigheter i Finspång.

Dels har man bestämt sig för att sälja Lasarettet i Finspång för åtta miljoner kronor och dels ska man köpa fastigheterna Borgmästaren 6 och 8, Montören 3 samt del av Högby 1:2 för 8,5 miljoner kronor.

Dessa beslut om att köpa och sälja möjliggör att byggandet av Vårdcentrum Finspång kan inledas inom kort.

Fastighetsaffärerna nödvändiga

Det var i mitten av förra året som regionstyrelsen tog beslutet om att bygga Vårdcentrum i Finspång för 500 miljoner kronor. Dagkirurgin flyttas till Vrinnevisjukhuset i Norrköping samtidigt som en ny rehabiliteringsverksamheten förstärks och får ett större upptagningsområde.

– Beslutet om fastighetsaffärerna är grunden för att inleda byggnationen. Nu ska den praktiska och juridisk processen ta fart och vi vill börja bygga så fort som möjligt. Det känns bra att vi idag tagit ett steg närmare Vårdcentrum i Finspång. För oss är det viktigt att de som arbetar inom vården ska ha en bra arbetsmiljö och att de som besöker vården ska komma till en välkomnande miljö, säger Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.