• Anna Lövheim från Östsvenska handelskammaren höll i träffarna i förra veckan. Foto: Kajsa Nilsson

Regionfrågan på tal vid politikerträff

Hur tänker Kvartetten kring investeringar i och med bygget av Ostlänken och hur förhåller de sig till samarbetspartners i den östgötska regionen? Det var ett par av frågorna som togs upp när politiker träffade näringslivet i Norrköping på Östsvenska handelskammarens initiativ.

Av Östsvenska handelskammarens omkring 200 medlemsföretag i Norrköping var drygt 20 representanter på plats för att lyssna på näringspolitiska chefen Anna Lövheims samtal med de fyra partierna. Flera kommentarer från åhörarna bidrog till en dynamisk träff och enligt Anna Lövheim själv var det högt till tak.

– Det har varit ett positivt möte och vi kommer att ha den här typen av träffar återkommande ungefär en gång per år. Det här är en del av det vi vill göra för våra medlemmar, de ska få höra direkt från politikerna vad de vill, säger hon när utfrågningen tagit slut efter en och en halv timme.

Bara b2b-företag

Östsvenska handelskammarens medlemmar består uteslutande av business-to-business-företag och finns bland alla tänkbara branscher, från stora tillverkningsföretag till mindre konsultfirmor. I regionen finns 650 medlemmar och under onsdagen hölls en liknande träff med medlemmarna i Linköping.

Regionen i fokus

Under torsdagens frukostträff hos Östsvenska handelskammaren togs regionfrågan upp. Politikerna lägger stor vikt vid en sammanhållen region men vill ändå se nyanserna och våga stå upp för det som rör Norrköping. Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist förklarar med målande ord kring regionens familjelycka.

– Vi måste som stad våga stå upp när vi tycker att regionen och staten tar för lite hänsyn till våra intressen. Bra samarbete kan inte bygga på att man ger sig för lätt. Det finns en rädsla för att man hotar den regionala familjefriden om man ryter i kring flygplatsen eller någonting annat här i Norrköping. Så är det inte. Den bygger på att man också vågar stå upp och försvara det som är viktigt i Norrköping. Vi har till exempel en uppgörelse kring kollektivtrafik i länet som inte tar hänsyn till spårvägens alla fördelar. Det ska vi slåss för och stå upp för. I en riktigt lycklig familj vågar man vädra sådant som är lite laddat, säger han.

Bredda begreppet

Även det kristdemokratiska kommunalrådet Eva-Britt Sjöberg kommenterade frågan och understryker vikten av att inte alltid utgå från de två största städerna i länet.

– Jag tänker att regionen är lite som vi är i kvartetten, att var och en får sätta avtryck. Bara för att man är regionhuvudstad ska man inte prägla allt annat. Då kan de mindre kommunerna känna att det inte spelar någon roll vad de gör eftersom de två stora kommunerna redan har bestämt. Det måste man ta hänsyn till om vi ska ha en fungerande region, säger hon.