• Klas Gustafsson är glad över att man är överens i frågan om sjön Yxern. Foto: Tommy Pettersson

Reglering kontra naturupplevelser

Landshövding skickar brev till Linköping

Landshövdingen i Kalmar län, Stefan Carlsson, skickade den elfte november ett brev till Tekniska verken i Linköping med synpunkter och frågor hur bolaget gjort avvägningar mellan skada och nytta i frågan om vattendom prövning i sjön Yxern.
Frågorna kring vattenreglering för produktion av el kontra natur- och miljövärden är under luppen både i Sverige och i hela Europeiska Unionen. I Östergötland pågår parallellt en diskussion om så kallade fria vattenvägar genom Motala ström och Svartån. Ståndpunkterna är ungefär de samma i alla dessa forum.

Vattendom från 1930-talet


Stefan Carlsson fick härförliden en inbjudan från boende vid sjön Yxern och Vimmerby kommun för att se på den påverkan på naturen som vattendomen från 30-talet åsamkar omgivningen. 
Som landshövding har han stort ett ansvar i arbetet med att utveckla länet där inte minst turistindustrin har en stor potential. 
Området kring Yxern har en stor potential inom fisketurismen bland annat.
– Det mest påtagliga är givetvis påverkan på miljön, fritidsliv, fiske och rekreation. Men det går inte att bortse ifrån den indirekta negativa påverkan på ortens utveckling i ett bredare perspektiv, som exempel utveckling av fritidsliv, skriver Stefan Carlsson i brevet till Tekniska verken och fortsätter med att kommentera Tekniska verkens ansökan till Mark och Miljödomstolen angående omprövning av den gällande vattendomen.
– Jag är givetvis oerhört positiv till att Tekniska verken tar initiativ till att minska störningarna i sjön Yxern. 
Huruvida det är tillräckligt kan givetvis diskuteras. 
Med all respekt för den pågående domstolsprocessen går det ändå inte att låta bli att fundera över de skador som vattendomen åsamkar miljön i förhållande till det möjliga uttaget av elektricitet. med andra ord; Skadan i förhållande till nyttan.
Brevskrivaren påtalar också att högsta möjliga uttag av elektricitet enligt vattendomen motsvarar två normala vindkraftverk, vilket Stefan Carlsson anser vara relativt lågt uttag ur ett samhällsperspektiv.

Välkommet initiativ


– Jag skulle uppskatta en dialog i frågan, säger landshövding Stefan Carlsson i en slutkläm i brevet. Brevet är ställt till Yxerns Regleringsföretag Ingvar Carlsson c/o Tekniska Verket i Linköping och Klas Gustafsson vice vd i bolaget är väl insatt i frågan.
– Vi välkomnar det här brevet från landshövdingen. Vattennivån är väldigt låg i sjön Yxern och den är tyvärr i sjunkande. Vi har sedan 2013 tappat så lite vatten som vi enligt vattendomen får göra. Vi tar ut ett så kallat minimiuttag och ändå sjunker vatten nivån, säger Klas Gustafsson och fortsätter.
– Vi har ansökt hos länsstyrelsen i Kalmar att få tappa mindre än vad vattendomen ger möjlighet till. Men vi fick avslag på det och därför har vi gått vidare till Mark och Miljödomstolen.
Ansökan är inlämnad till Mark och Miljödomstolen och det är inget datum utsatt för domstolens behandling men landshövding Stefan Carlsson kommer att få ett svar på frågorna i det brev han skickade till Tekniska verken.