• Det grävs på rekordnivå i Linköping. Foto: Tommy Pettersson
  • En av HSB s byggropar i Folkets Park illustrerar byggboomen. Foto: Tommy Pettersson

Rekordhögt bostadsbyggande - Linköping i absoluta toppen

Enligt Boverkets senaste prognos har Sverige ett rekordhögt bostadsbyggande 2016 och Linköping är en av de kommuner som bygger mest bostäder i förhållande till invånarantal.

Med mer än 2 000 påbörjade lägenheter och ett snitt på över tolv bostäder per tusen invånare placerar sig Linköping på andra plats i bostadsbyggnadsserien med endast Örebro framför sig.

I år påbörjas 64 000 bostäder och nästa år blir den siffran 67 000 allt enligt Boverkets prognos som i sin tur bygger på bearbetnings av SCB´s siffror. Detta motsvarar en ökning med nära 30 procent i år och med cirka fem procent nästa år.

Miljonprogrammet

Byggandet av flerbostadshus är nu på den högsta nivån sedan slutet av miljonprogrammet enligt vad Boverkets indikatorer visar. Aktiviteten är hög på många håll i landet.

Boverkets senaste behovsanalys från juni 2016 anger att det behöver färdigställas 710 000 bostäder under perioden 2016 till 2025. I Storstockholm liksom i större kommuner som Örebro, Linköping, Helsingborg och Uppsala har det börjat byggas som aldrig förr.

I genomsnitt motsvarar det cirka 7 bostäder per 1 000 invånare, men tyngdpunkten behöver vara under perioden 2016 - 2020.

Det påbörjades preliminärt 6,1 bostäder per 1 000 invånare i landet under tolvmånadersperioden till och med juni i landet, inräknat nettotillskott genom ombyggnad.

Tolv på tusen

Preliminärt påbörjades cirka 8,5 bostäder per 1 000 invånare i Storstockholm under tolvmånadersperioden till och med juni inräknat nettotillskott genom ombyggnad, medan kvoten var 7,2 i Storgöteborg och 5,5 i Stormalmö. Bland större kommuner utanför storstadsregionerna var kvoten i genomsnitt 8,6 men med en stor spridning mellan kommunerna.

Det byggs mycket i några större kommuner utanför storstadsregionerna och i några av de större kommunerna utanför storstadsregionerna har byggtakten varit mycket hög under senare tid.

I Uppsala påbörjades preliminärt cirka 2 600 bostäder, i Örebro 2 300 och i Linköping drygt 2 000 bostäder genom nybyggnad under de senaste fyra kvartalen till och med andra kvartalet 2016.

Linköping tvåa

I förhållande till invånarantalet påbörjades mest bostäder i Örebro, 16,2 bostäder per 1 000 invånare, vilket var ungefär lika många som ett år tidigare. Linköping som placerar sig som klar tvåa har över 12 påbörjade bostäder per 1 000 invånare. Norrköping hamnar på åttonde plats med drygt sex bostäder per tusen invånare.