Rekordökning av psykisk sjukdom

Antalet sjukfall med psykisk sjukdom har för tredje året i rad ökat och det senaste året innebar en rekordstor ökning.
Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. 
I den nationella statistiken sticker Östergötlands län ut – med lägst andel sjukfall i psykiska diagnoser.

Östergötland 34 procent

Enligt pressmeddelandet från Försäkringskassan fanns under 2014 i hela landet drygt 71 000 pågående sjukfall i psykiska diagnoser.
År 2012 var siffran 48 000 – vilket nu innebär en ökning med hela 48 procent. 
I genomsnitt utgör psykiska sjukdomar 40 procent av det totala antalet sjukfall. 
I Västra Götaland (43 procent) är psykisk ohälsa vanligast, medan det lägsta antalet psykiska sjukfall återfinns i Östergötland och Norrbotten (34 procent).

Nästan fördubblad utbrändhet

Den vanligaste diagnosen bland de psykiska sjukdomarna är akut stressreaktion, vilket motsvarar 14 procent av alla sjukfall. Mellan 2012 och 2014 ökade fallen med akut stressreaktion från 15 000 till 26 000.
Försäkringskassan deltar i lokala samarbeten för att minska psykisk ohälsa, bland annat genom utvecklingsprojektet KUR som är ett samarbete med kommuner, landsting och Arbetsförmedlingen.