• Karin Granbom Ellison berättar med glädje att den efterfrågade teknikexpertisen kan räddas tack vare ett ökat söktryck till Teknikprogrammet. Foto: Julia Kimell

Rekordstort tryck på Teknikprogrammet

Estet- och miljöprogram stryks på grund av bristande intresse

Nu har det blivit dags att justera utbudet av gymnasieskolor så att så många som möjligt kan komma in på sitt förstahandsval. Teknikintresset ökar men handels- och administrationsprogrammet stryks ur årets utbud. Nästan 2 000 elever har gjort sina preliminära ansökningar till gymnasievalet. Av dem har två tredjedelar sökt till en kommunal skola. Störst tryck är det på samhällsvetenskapsprogrammet, men trenden från tidigare år skiljer sig mest på tekniksidan. Den kommunala teknikutbildningen på Berzeliusskolan är ett av de största programmen, dit hela 160 elever sökt sig.
– Det här är glädjande och mer än vi räknat med. Vi kan se att allt fler elever väljer ett högskoleförberedande program. Det gläder mig att så många ungdomar vill studera naturvetenskap och teknik, just för att den framtida arbetsmarknaden efterfrågar fler med tekniskt kunnande, säger Karin Granbom Ellisson, som är bildningsnämndens ordförande.

Till följd av söktrycket utökas antal klasser på Berzeliusskolan med en ytterligare. Ekonomiprogrammet på Folkungaskolan utökas till 96 platser.

Strukna utbildningar

Efter preliminäransökningen stryks tre program ur utbudet. Handels- och administrationsprogrammet på Anders Ljungstedts gymnasium har ingen antagning i år, inte heller estetiska programmet med inriktning estetik och media på Berzeliusskolan eller Spetsutbildning inom hållbar utveckling på samhällsvetenskapsprogrammet på Folkungaskolan.

– Av de elva förstahandssökarna till handels- och administrationsprogrammet var nio obehöriga och sju var inte skrivna i Linköpings kommun. Därmed beslutar vi att inte göra något intag i år, fortsätter Karin Granbom Ellison.

Samma situation råder för spetsutbildningen, som under flera år haft ett sjunkande antal elever. I år sökte fyra personer i första hand.

– Där har vi hittat en lösning där skolan aktivt fortsätter jobba med lärande för hållbar utveckling. Det blir möjligt för alla elever på Linköpings kommunala skolor att inom det individuella valet fördjupa sig i hållbar utveckling inom det individuella valet.

Den preliminära antagningen görs i början av april. Eleverna kan sedan göra ett omval under 15 april till 1 maj, men den definitiva antagningen görs i slutet av juni.

680 elever har sökt till den attraktiva utbildningsorten Linköping från 47 andra kommuner.