• Emil Broberg menar att beslutet om restriktivitet är en fara för patienterna. Foto: Tommy Pettersson

Rekryteringsstopp i Landstinget

Region Östergötland har infört en så kallad "restriktivitet" vid rekrytering och det innebär i praktiken att alla nya anställningar ska godkännas av regiondirektören i egen hög person.

Det här förfarandet har retat upp vänsterpartiet i regionen och nu anlägger man kritik i frågan Man menar bland annat att beslutet om att införa restriktivitet vid rekrytering visar på grundläggande brister i styrningen av Region Östergötland.

15 miljarder

Vänsterpartiets gruppledare i regionen Emil Broberg är särskilt kritisk till beslutet och ställer ett antal kritiska frågor

– Denna typ av åtgärder visar på att regionen har omfattande problem i styrningen. Vilket annat företag eller organisation med runt 12 000 anställda och en ekonomi om cirka 15 miljarder har en sådan beslutsgång?

Kraftiga besparingar

I juni beslutade de styrande partierna om besparingar på runt 600 miljoner kronor de kommande åren.

Var och hur dessa skulle ske har man dock inte gett några besked om från den politiska ledningen. Regiondirektörens beslut hänvisar till brister i ekonomin vilket får antas då vara en del i besparingarna.

– Det är uppenbart att regionens neddragningar nu drabbar personal och i förlängningen också patienter. Detta kommer i ett läge där Regionen redan har för få anställda, har svårt att rekrytera och där personal och medborgare senast denna helg gick ut och demonstrerade mot en ohållbar arbetssituation i sjukvården. Vi i Vänsterpartiet är tydliga och har sagt nej till dessa fortsatta nedskärningar, säger Emil Broberg och fortsätter.

– Regionledningen visar mycket liten tillit till den personal och de chefer som dagligen arbetar med att utföra hälso- och sjukvård för östgötarna. Vem tror att man anställer människor som inte behövs? Det är dags att se över regionens hela styrning för att få både effektivare användning av resurser men också för att fullt ut nyttja medarbetarnas kompetens.