• Niklas Gyulai förklarar här Fermats lilla sats. Efter fullgjorde ekvation fick han stående ovationer. Foto: Jerry Prütz

Riksutbildning i matte på Berzan

Nu kommer särskilt matematikintresserade gymnasielever ges möjlighet att gå en spetsutbildning i ämnet på Berzeliusskolan från och med hösten 2017.

Totalt kommer utbildningen ha 30 platser, vara tydligt kopplad till universitet i Linköping och vända sig till matteintresserade elever i hela Sverige.

– Vi har sedan många år en lokal spetsutbildning på naturvetenskapsprogrammet här på Berzeliusskolan. Med den riksrekryterande utbildningen kan vi ytterligare förfina vårt framgångsrika koncept. Våra elever erbjuds nu flera nya specialiseringskurser att välja på och utökade möjligheter att läsa högskolekurser redan på gymnasiet, säger Marcus Lindén, rektor på Naturvetenskapsprogrammet.

Stolt rektor

– Jag är stolt över att vi i Linköping har kompetensen att erbjuda en riksrekryterande spetsutbildning i matematik. Det är också glädjande att se hur bra samarbetet mellan den kommunala skolan och universitetet utvecklas med tillgång till gästföreläsare, studiebesök och handledarstöd, säger Karin Granbom Ellison, kommunalråd (L) och ordförande i bildningsnämnden.

Pedagoger som brinner

Det är de tre lärarna Andrew Brown, Niklas Gyulai och Mikael Rydfalk som skrivit fram underlaget till utbildningen och de är även de som sitter på all kompetens. När så Niklas Gyulai ritar upp Fermats lilla sats och likt en mattematikens Hans Rosling låter matten bli levande där och då i den annars ganska trista salen så händer det något och det hela blir levande och roligt. Med en sådan lärare är det inte svårt att första att ämnet lockar.

De båda kollegorna Andrew Brown och Niklas Gyulai menar att man här kan ta rätt på och stimulera dem som är särskilt begåvade och som har ett brinnande intresse för ämnet. Ja, man kan faktiskt kalla dem nördar enas vi om.

Ämne som lockar fram nörden

– Nu kan vi erbjuda våra elever spetsutbildning inom matematik och naturvetenskap från årskurs 7 på grundskolan till årskurs 3 på gymnasiet. Så kan vi stimulera högpresterande elever att öka utbildningstakten och samtidigt fördjupa och bredda sina kunskaper i matematik, säger Magnus Johansson enhetschef på Berzeliusskolan.

– De riksrekryterande gymnasiala spetsutbildningarna är en försöksverksamhet som idag får omfatta högst 20 nationella utbildningar varav högst 10 avser matematik eller naturvetenskap. Från nästa höst utökas antalet utbildningar till 26. Eleverna ska ges möjlighet att fördjupa och bredda sina kunskaper och läsa kurser vid universitet eller högskola parallellt med sina gymnasiestudier. Skolverkets beslut gäller för utbildning som påbörjas under tiden 1 juli 2017- 30 juni 2022. Högst 30 elever får påbörja spetsutbildningen varje år. Urvalet till utbildningen ska ske via betyg och ett muntligt test i matematik.