Riskabel minskning av undersköterskor

Brist på undersköterskor ger en försämrad kvalitet i sjukvården. Antalet undersköterskor i Östergötland har minskat drastiskt sedan 90-talet. Det visar rapporten ”Framtidens sjukvård kräver patientnära proffs”, som Kommunal presenterar idag.

I debatten talas det ofta om satsningar på bättre kvalitet i hälso- och sjukvården. Mer sällan talas det om vad som är kvalitet för patienterna.

Den yrkesgrupp som är utbildad för det patientnära arbetet, undersköterskan, är ordentligt nerskuren. För patienter som är inne i sjukvården blir det särskilt viktigt med trygghet och individuellt omhändertagande för att behålla värdigheten.

– När ekonomin är dålig är undersköterskorna de första som får gå. Arbetsgivaren underskattar undersköterskorna och tror att sjuksköterskorna kan sköta även den patientnära vården, säger Maj Karlsson, avdelningsordförande på Kommunal Öst.

– För att klara framtidens utmaningar i hälso- och sjukvården behövs fler kompetenser. Vi är övertygade om att framgångsreceptet är att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor arbetar i team. Politikerna och cheferna i sjukvården har inte förstått värdet av omvårdnad i sjukvården, de tror snarare på att ersätta en yrkesgrupp med en annan genom att konvertera undersköterskor till sjuksköterskor, säger Maj Karlsson.

Öka rekrytering

Enligt Sveriges kommuner och landsting behövs 24 000 nya undersköterskor i landet inom fem år. Bara i Östergötland behövs 1 100 nya undersköterskor till 2019. För att klara den totala personalförsörjningen behövs det enligt Kommunal Öst ännu fler.

I en undersökning som Kommunal gjort bland medlemmar som är undersköterskor upplever nästan 3 av 4 att den patientnära omvårdnaden brister minst en gång i veckan. Hela 2 av 3 undersköterskor upplever att patienterna sätter mycket stort värde på det omvårdnadsarbete som undersköterskorna arbetar med. Endast 5 procent upplever att politikerna sätter ett högt värde på deras arbete.