• Ryttartorpets fyra byggnader är uppförda under 1600-talets senare hälft. Foto: Tommy Pettersson

Röda magasinet flyttas 2018

Nu har kampen om Röda Magasinet, som inrymmer Garnisonsmuseet, nått vägs ände. Striden har stått mellan Linköpings kommun, som har haft för avsikt att flytta den gamla byggnaden till Friluftsmuseet Gamla Linköpings område och Länsstyrelsen i Östergötlands tjänstemän som inte vill tillåta någon flytt mer än till Flygvapenmuseets område i Malmslätt.
Beslut och överklagande har avlöst varandra i en strid ström och irritationen från kommunens sida har varit märkbar under tiden som fejden pågått. Men i slutet av april i år vann förvaltningsrättens dom laga kraft och Länsstyrelsen valde att inte överklaga en gång till.

Allting klart

I och med att kommunen vunnit striden har det höjts röster om att den styrande Koalitionen omedelbart borde lägga in pengar i budgeten för att flytta Garnisonsmuseet till Vallaområdet som det var tänkt från början.Men så snabbt går det inte att genomföra den nödvändiga flytten.

– Nu ska man inventera från statens sida och det sker i sin egna takt. Förhoppningsvis blir det klart under 2016. Sedan ska vi göra konsekvensanalys av var museet ska ligga och det sker i samklang med det visionsarbete för som vi startar 2016 för Valla fritidsområde. Men vi kommer att flytta Ryttartorpet under 2016 och det finns dessutom krav från Werner Westmanska fonden att även Garnisonsmuseet ska flyttas annars får vi inte pengarna som beviljats , säger Cecila Gyllenberg Bergfasth ordförande i Kultur och fritidsnämnden lugnande.

Ryttartorpet är beläget uppe i Eskadern bredvid Ryttargårdskyrkan och visar med sin typtrogna interiör och exteriör hur de indelta soldaterna har bott i sina tilldelade torp. De fyra byggnaderna är uppförda under 1600-talets senare hälft.

Konflikt Anno dazumal

Röda Magasinet uppfördes 1835 som Trossbod på exercisfältet Malmen men flyttades senare till garnisonsområdet. Sedan 1994 används Röda Magasinet som ett Garnisonsmuseum beläget intill Ekkällan och Djurgårdens växande bostadsområden.

Byggnaden är sedan 1935 lagskyddad som byggnadsminne och länsstyrelsen hävdar att minnesskyddet skulle kunna behållas vid en flyttning av Röda magasinet tillbaka till sin ursprungliga miljö på Malmen. Där skulle det få ett kulturhistoriskt sammanhang med den gamla exercisplatsen och Flygvapenmuseets omgivning.