• Marie Daun blickar framåt. Foto: Stefan Hedström

Romerna fortfarande inte inkluderade

Diskriminering vardag

Ända fram till slutet av 70-talet fick romer inte gå i en svensk skola. Vi har kommit en bit längre idag, men fortfarande inte framme.

Målet är tydligt: Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.

Pilotkommuner

För att nå målet har regeringen utsett fem pilotkommuner som vardera har fått 700 000 kronor för att göra ett inkluderingsarbete för romer.

– Linköpings kommun ansökte och var en av fem som valdes ut. Vi är flera kommuner som utbyter erfarenheter så jag vet att många av de kommuner som sökte men inte valdes ut ändå gör ett oerhört arbete med att inkludera romer. Det arbete som i Linköping ligger till grund för det nu fortsatta pilotkommunsarbetet är det som påbörjades i Skäggetorp 2006. Då etablerades Vårt Nygård. Vad vi nu har gjort är att utöka antalet romska brobyggare och påbörjat arbetet med att sprida det arbetssättet till andra stadsdelar och förvaltningar. Exempelvis har Jobb- och Kunskapstorget, kommunens samlade organisation för vuxenutbildning med studie- och yrkesvägledning, nyligen anställt en brobyggare. Brobyggarna behövs för att förmedla kunskap och förståelse mellan olika kulturer. Där har bland annat Skäggetorp ett stort behov. Vi vet att detta gör nytta, säger Marie Daun, utvecklingsstrateg inom områdena demokrati och mänskliga rättigheter.

Romerna historia

Var romerna från början kommer ifrån, därom tvista de lärda, men de flesta är överens om teorin att de ursprungligen kommer ifrån Indien.

– Romer och resande finns numera i hela världen och här i Linköping har vi idag cirka 2000 romer och resande, där romerna från Balkan är flest, berättar Daun.

Mot diskriminering

Den 15 oktober kommer Dagen mot diskriminering i Linköping att hålla till i Stadsbiblioteket och Skäggetorps centrum. Det kommer vara gratis och öppet för alla. Den dagen kommer man att ta upp romernas situation i Linköping och diskutera de resandes historia och diskrimineringen av romer i skola och utbildning.

Barnbok

Barnboksförlaget Olika Förlag har blivit vida känt för sitt arbete för mångfald och genustänk. Nu kommer de ihop med Linköpings kommun att skapa tre böcker kring romsk kultur.

– Vi har deadline redan den sista december, då både text och bild ska vara färdigt. De ska finnas på både svenska och romani. En romsk illustratör är engagerad för att teckna bilderna till böckerna, berättar Daun.