• Bilden visar delar av den romska familjen Kier före deportationen till Auschwitz. Familjen var bosatt i Tjeckoslovakien. Av sammanlagt tio familjemedlemmar överlevde endast tre barn. Museum of Romani Culture i Brno, Tjeckien. Foto: Forum för levande historia

Romernas situation under förintelsen

På fredag öppnar utställningen ”Romer under förintelsen” på Curmanska magasinet på Friluftsmuseet Gamla Linköping. Forum för levande historia står bakom vandringsutställningen som vill uppmärksamma romernas situation under andra världskriget.

Romerna har länge varit utsatta för både fördomar och enfald från olika grupper i samhället. Den här utställningen är ett inslag till den situation romerna befann sig i under andra världskrigets utbrott.

–Mellan 200 000 och 500 000 romer mördades under förintelsen. Den här utställningen består av foton och texter från en förföljd minoritet. Den handlar om romernas situation efter nazisternas maktövertagande med förföljelser och tvångsförflyttningar till ghetton, berättar Lotta Jerndal, intendent på Friluftsmuseet Gamla Linköping.

500 år i Sverige

För drygt 500 år sedan, år 1512, noteras de första romerna i Sverige. Romer är en av Sveriges fem erkända nationella minoriteter men kunskapen hos allmänheten är vare sig stor eller självklar. Okunskap bidrar lätt till fördomar och hos Friluftsmuseet hoppas man att utställningen kan medverka till ökad insikt om romernas situation.

– Man tror att de första romerna kom från Indien. De sågs som skickliga hantverkare men blev snabbt anklagade för missväxt och pest. Det blir ju tyvärr ofta så att man vill hitta någon att skylla på när saker inte går som det ska och i det här fallet blev romerna syndabockar, säger Lotta Jerndal.

Delaktighet för ökad förståelse

Gymnasieungdomar och högstadieelever bjuds in till utställningen där de bland annat får delta i en diskussion tillsammans med en av kommunens brobyggare, Junuz Ramadani.

–Det här är dagsaktuella frågor men majoritetssamhället kan inte informera utan att inkludera romerna. Det är jätteviktigt med delaktighet, säger Lotta Jerndal. Förhoppningen är att utställningen ska bidra till ökad kunskap och förståelse. Den 26 september öppnar utställning då Gunnar Elfström invigningstalar. Utställningen är öppen för allmänheten.