• De 20 porträtten finns att beskåda med de porträtterades berättelse intill. Foto: Kajsa Nilsson
  • Suzana Aziri är en av de som är med på bild, och deltog i invigningstalet med sin tacksamhet över att få ta del både av svensk och ronsk kultur. Foto: Kajsa Nilsson

Romska röster kommer till tals

Vill minska marginaliseringen

I veckan invigdes utställningen Romska röster som visar upp ett tjugotal porträtt av romer på stora skärmar utanför Sankt Lars kyrka. Alla romer är olika med olika ursprung men ändå känner de sig så lika.
Romska röster vill därför ge ett bidrag till samtal och reflektioner kring rasism, utanförskap och marginalisering, och se till att det romerska kulturarvet blir mer inkluderat.
Suzana Aziri från Linköping är en av dem som porträtteras i utställningen.
– Det är en förmån att vara svensk, och jag är tacksam för alla fina förebilder som funnits till hands när jag försökt hitta balansen mellan två kulturer. Jag tackar alla de som tror på mig, säger hon i ett öppningstal.

Romsk flagga i stadshuset

Vice borgmästare Andreas Ardenfors påminde om att de premiärhissade den romska flaggan utanför stadshuset den 8 april i år.
– Det är med stor glädje vi välkomnar dem hit till Linköping där idéer blir verklighet. Det händer mycket med en människa när den får lyssna på en annan människa, vilket vi kan se i den här utställningen.
Med de orden var utställningen invigd och projektledaren Tuula Autio från Upplandsmuseet berättade lite mer om den.
– Den här utställningen bidrar till att fylla ut luckor i den svenska och regionala kulturhistorien, och eftersom utställningen är utomhus breddar vi publiken. Undervisning om romer är viktig i skolpedagogiken, inte minst för att romani chib är ett av våra fem minoritetsspråk. Vi har undervisning om samer och tornedalingar men inte lika mycket om romer, konstaterar hon och berättar att det kommer en bok till hösten, också den med namnet Romska röster. Den ska förhoppningsvis också hjälpa till med att skingra fördomar och ändra attityder.