• Några av deltagarna i det första rådsmötet. Annette Lindeman, Helena Balthammar (S), Mersion Pejda, Birgitta Rydhagen (MP) och Mertsi Lindeman. Foto: Tommy Pettersson
  • Mertsi Lindeman, och Helena Balthammar i dialog position. Foto: Tommy Pettersson

Romskt samråd för delaktighet

I mitten av december träffades det nybildade romska samrådet för sitt första möte. Syftet med samrådet är att utveckla medborgardialogen i Linköpings kommun och stärka romers delaktighet. Linköpings romska samråd är smått unikt.

Samrådsmötet var det första officiella samrådet och givet utvecklingen i samhället ser kommunen att denna modell för samråd kan utvecklas för att användas i andra sammanhang.

Unikt samråd

Linköpings kommun har tagit fram en nydanande modell för samråd som innebär att romska aktivister och förtroendevalda gemensamt arbetat fram en modell för samråd, delaktighet och utveckling. Syftet är att utveckla medborgardialogen i Linköpings kommun och stärka romers inkludering.

– Linköping arbetar medvetet med att inkludera den nationella minoriteten romer i medskapande dialoger. Det är helt unikt och vi i Linköping är först i Sverige med detta, säger borgmästare Helena Balthammar (S).

Enligt regeringens nationella strategi ska den rom som år 2032 fyller 20 år ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. 2012-2015 var Linköping en av fem pilotkommuner i ett nationellt projekt med målet att förbättra romers situation. I Linköping fortsätter nu utvecklingen och samrådet är en del i det långsiktiga arbetet.

Menar olika

Samrådet består av tre förtroendevalda från kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige och sex romer/resande. Formen för samrådet har arbetats fram gemensamt under hösten 2015 och våren 2016.

– Tack vare det romska samrådet får vi en bättre möjlighet att göra vår röst hörd, säger Mertsi Lindeman, romsk aktivist.

– Det har varit lite utmanande då och då för vi menar olika saker men använder samma ord, säger Mersion Pejda.