• Björn Bohlin och Gunnar Dahlbäck är båda presidenter i två olika Rotaryklubbar i Linköping. Foto: Tommy Pettersson
  • Biskop Martin besökte Rotarys lunchmöte och höll ett litet anförande. Foto: Tommy Pettersson

Rotary gör gott och hjälper

I Linköping finns det åtta Rotaryklubbar varav en endast finns i cyberrymden. Målet med deras verksamhet är inte att äta en god lunch och hålla varandra bakom ryggen utan att göra gott och hjälpa sina medmänniskor i både Linköping och i hela världen.

När Linköpings Posten besöker Rotary på Frimurarehotellet så är det lite extra festligt för biskop Martin Modéus håller ett litet anförande om julens mysterium, de tre vise männen och sådant som hör julen till. Som avslutning sjöngs det unisont ”Nu tändas tusen juleljus” och därefter slog vi oss ner med biskop Martin, de båda presidenterna Gunnar Dahlbäck och Björn Bohlin, för att tala om vad Rotary gör i Linköping framför allt.

– Just nu är vi inblandade i ett stort integrationsprojekt där vi, som har lång och stor erfarenhet av arbete i ledade positioner, blir mentorer till en invandrad läkare, ingenjör eller någon med något annat akademiskt yrke. Vanligen hamnar dessa på samma skolbänk med människor som är analfabeter vilket är rent slöseri med välutbildade människor som skulle kunna vara till nytta här i sitt nya hemland, säger det båda rotarianerna med en mun. Yrkesmentorsprogrammet, som redan funnits i västra Sverige under en tid, har nått stor framgång.

Landshövdingen är på

– Vår landshövding, Elisabet Nilsson, har givit oss sitt gillande för detta och ställer upp som beskyddare av projektet vilket naturligtvis är väldigt trevligt, menar Gunnar Dahlbäck och berättar att Rotary i Linköping även är med i ett projekt gällande civilkurage och ett antimobbingprojekt ute i våra grundskolor.

– Det sistnämnda projektet har vi hållit på med i över tio år och det har blivit väldigt uppskattat och säkert gjort nytta ute på de olika skolorna, menar Björn Bohlin vidare.

Startade 1905

Den första Rotaryklubben grundades 1905 i Chicago av advokaten Paul Harris. I dag finns mer än 32 000 Rotaryklubbar i 168 länder med tillsammans mer än 1,2 miljoner medlemmar.

Kvinnor kan sedan 1989 inväljas som medlemmar, och utgör i dag 12 procent av medlemmarna. Den första svenska rotaryklubben bildades i Stockholm 1926.

I Sverige finns idag cirka 30 000 rotarianer i 560 klubbar över hela landet och i Linköping har vi då 8 olika klubbar som träffas på olika tider och platser i staden.

350 rotarianer i stan

– Vi är drygt 350 medlemmar i Linköping och den första klubben bildades redan 1931, vilket då är ganska tidigt eftersom Rotary kom till landet 1926, berättar Gunnar Dahlbäck som berättar lite om vilka syften Rotary har och då gäller det man ska främja vänskap och kamratskap som en möjlighet till osjälviskt tjänande vilket då avspeglar sig i många välgörenhetsprojekt där bland annat Bill Gates är engagerad i kampen för att utrota sjukdomen polio i hela världen.