• Nu ska Ryttartorpet flyttas till Friluftsområdet Gamla Linköping. Foto: Tommy Pettersson

Ryttartorpet ska flyttas till Vallaområdet

Nu har ytterligare ett steg tagits i processen att flytta Röda Magasinet till Friluftsmuseet Gamla Linköping. Steg ett utgörs av den flytt av det gamla Ryttartorpet i Eskadern som i närtid kommer att genomföras.

Striden mellan Linköpings kommun som ville flytta den gamla byggnaden till Friluftsmuseet Gamla Linköpings område och Länsstyrelsen har avslutats och nu är man inne i en genomförandefas.

Finansieringskrav

Beslut och överklagande avlöste varandra och irritationen från kommunens sida var märkbar under tiden som fejden pågick. I slutet av april i år vann förvaltningsrättens dom laga kraft och Länsstyrelsen valde att inte överklaga en gång till.

I och med att kommunen vunnit striden har det höjts röster om att den styrande Koalitionen omedelbart borde lägga in pengar i budgeten för att flytta Garnisonsmuseet till Vallaområdet som det var tänkt från början. Men så snabbt går det inte att genomföra den nödvändiga flytten.

– Vi kommer att flytta Ryttartorpet under 2016. Friluftsmuseets chef fick i december uppdraget att titta på förutsättningarna för en flytt till en placering mellan Valla Gård och Gamla Linköping. Där kommer vi även att ha en utställning som visar hur livet kunde tes sig på hemmaplan för soldatfamiljen, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth ordförande i Kultur och fritidsnämnden och fortsätter.

– Det finns dessutom krav från Werner Westmanska fonden att även Garnisonsmuseet ska flyttas annars får vi inte pengarna som beviljats sedan tidigare. Nu ska man inventera från statens sida och det sker i sin egen takt.

Förhoppningsvis blir det klart under 2016. Sedan ska vi göra konsekvensanalys av var Garnisonsmuseet ska ligga och det sker i samklang med det visionsarbete för som vi startar 2016 för Valla fritidsområde.

Konflikt Anno dazumal

Röda Magasinet uppfördes 1835 som Trossbod på exercisfältet Malmen men flyttades senare till garnisonsområdet. Sedan 1994 används Röda Magasinet som ett Garnisonsmuseum beläget intill Ekkällan och Djurgårdens växande bostadsområden.

Byggnaden är sedan 1935 lagskyddad som byggnadsminne och länsstyrelsen hävdar att minnesskyddet skulle kunna behållas vid en flyttning av Röda magasinet tillbaka till sin ursprungliga miljö på Malmen. Där skulle det få ett kulturhistoriskt sammanhang med den gamla exercisplatsen och Flygvapenmuseets omgivning.

Ryttartorpet är beläget bredvid Ryttargårdskyrkan och visar med sin typtrogna interiör och exteriör hur de indelta soldaterna har bott i sina tilldelade torp. De fyra byggnaderna är uppförda under 1600-talets senare hälft.