• Lena Micko gratuleras efter att ha blivit vald till ledamot av det verkställande utskottet. Foto: Ellen Aguirre
  • En stolt Christoffer Bernsköld. Foto: Ellen Aguirre

S-kongressen är avslutad

Micko summerar

I förra veckan på S-kongressen blev Lena Micko vald till det mäktiga verkställande utskottet i det socialdemokratiska partiet.

 

Det var när Socialdemokraternas kongress enhälligt valde ett nytt verkställande utskott ordinarie som Lena Micko fick gå in i en verkställande position i samma styrelse som Stefan Löfven, Lena Rådström Baastad, Karl-Petter Thorwaldsson, Magdalena Andersson, Mikael Damberg och Morgan Johansson.

Imponerande

Lena Micko är ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL sedan 2015. Hon blev kommunalråd i Linköping 1989 och avgick 2015. Hon satt i Partistyrelsen från 1993 tills hon 2011 blev suppleant i VU.

Micko är den första östgöten i modern tid som invalts i VU, socialdemokraternas innersta krets. Hon har varit suppleant och tror att hennes långa kommunpolitiska erfarenhet är värdefull att föra med sig i diskussionerna.

– Det är roligt att ha blivit ordinarie i partiets verkställande utskott,Det är en bra plattform för att driva frågor som är viktiga för medborgare och östgötar, berättar Lena Micko, ordförande i SKL och kommunalfullmäktigeledamot i Linköping och fortsätter.

– Trygghetsfrågor är viktiga på många plan, säger Micko. För att hålla ihop samhället måste människors oro måste tas på allvar. Det handlar om att förstärka försvaret i en orolig tid. Nationellt är det centralt att förstärka polisen, och vi föreslår att den ska förstärkas med 10 000 anställda till 2025.

Dämpad stämning

Lena Micko anser att  kongressens paroll Trygghet i en ny tid väl sammanfattar mycket av vad som varit viktigt i besluten. Det handlar om ordning och reda i migrationspolitiken, när det gäller EU- migranter, lagen om eget boende, ebo, mm. Men den andra delen av trygghetsarbetet, att stärka och utveckla välfärden, är minst lika viktig.

Det handlar om att bryta segregationen för att alla ska känna delaktighet i det samhälle vi vill skapa.

– Inledningsvis kändes stämningen lite dämpad, säger Lena. Men Löfven har återigen klivit fram och samlat partiet och nationen i en svår tid. Ett kongressbeslut jag särskilt vill lyfta är att sjukvården behöver prioriteras.