• Christoffer Bernsköld (S) initierar insatser mot havandeskapsförgiftning. Foto: Tommy Pettersson

S vill motverka havandeskapsförgiftning

Havandeskapsförgiftning drabbar varje år tre till sju procent av samtliga gravida kvinnor och är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall i samband med en graviditet.

Men införandet av nya rutiner för att förutsäga tidig havandeskapsförgiftning kan rädda liv.

Nu finns det möjlighet att förutsäga tidig havandeskapsförgiftning.

Om man kombinerar data om den gravida kvinnan som ålder, medicinsk historia, blodflödesmätning med ultraljud av livmodern, medelartärblodtryck med blodprover i graviditetsvecka 11 till vecka 14 kan 95 procent av de som kommer att insjukna i havandeskapsförgiftning att hittas.

Förebyggande åtgärd

Flertalet studier visar att man kan uppnå en riskreduktion på cirka 80 procent av tidig havandeskapsförgiftning genom medicinering.

–Om en gravid kvinna insjuknar i sjukdomen innebär det en betydande riskökning för sjuklighet och död för både mamma och barn.

Därför går jag nu vidare och föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta att införa ett tidig test för havandeskapsförgiftning, säger Christofer Bernsköld, hälso- och sjukvårdsregionråd, (S).

Drabbar hela kroppen

Sjukdomen drabbar hela kroppen på den gravida kvinnan med högt blodtryck, svullnad, läckage av proteiner i urinen, sviktande organfunktion och slutligen om kvinnan inte blir förlöst ger sjukdomen upphov till generella krampanfall. Bot finns endast genom att barnet förlöses, oavsett graviditetsvecka.

– Hälso- och sjukvårdsnämnden planeras fatta beslut om finansieringen under december. Det innebär att de nya rutinerna och proverna skulle kunna implementeras vid årsskiftet. För oss i Koalition för Östergötland (S, MP, FP, och C) är det viktigt att skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa. Den som väntar barn i Östergötland ska veta att man får den allra bästa vården.Det är rimligt att starta direkt efter årsskiftet 2015 - 2016, säger Christofer Bernsköld.

Det mesta finns redan till stor del redan inom mödravården i Region Östergötland. Kostnaden för ett nytt laboratorieprov och en viss utökning av medarbetare för ytterligare ett moment till i ultraljudsundersökningen beräknas till 1,2 miljoner årligen.