• Helena Balthammar är för utbildning och mot Fas 3. Foto: Tommy Pettersson

S vill satsa på yrkeshögskolan

Vill ansöka om fler utbildningar

I veckan presenterade Socialdemokraterna en nationell satsning på utbildningar inom yrkeshögskolan. Trots stort behov av viss kompetens och en hög arbetslöshet saknar Linköpings kommun utbildningar som är gångbara på arbetsmarknaden.
För att nå Socialdemokraternas målsättning om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 krävs en arbetsmarknad där matchningen fungerar bättre. I Linköping är listan lång över kompetenser som saknas, exempelvis inom VVS, industri och bygg samt som maskinförare finns det inte tillgänglig arbetskraft.

Inga YH-utbildningar

Socialdemokraterna tycker därför att det är märkligt att kommunen inte anordnar YH-utbildningar.
Intresset har varit lågt både hos den borgerliga alliansen i Linköping och hos den borgerliga regeringen.
– Det är olyckligt eftersom utbildningarna har en hög träffsäkerhet. Åtta av tio får jobb eller studerar vidare ett år senare. Det kan jämföras med 15 procent som kommer vidare via Fas 3. Det vittnar om ett grovt feltänk i den borgerliga politikens jobbpolitik, säger Helena Balthammar, socialdemokrat och vice ordförande i Bildningsnämnden.