• Andreas Nilsson håller i en robotkatt, som har samma funktion som robotsälungen.

Så används robotar i äldrevården

När utställningen Framtidsland 2019 tas bort på Arbe tets museum ersätts den av en utställning om robotiseringar. En försmak av den utställningen visas just nu i form av den mindre utställningen Kaigo Robotto.

Den större utställningen kommer att handla om robotiseringen i stort; i skola, industri och arbetsliv med mera. Den mindre utställningen som nu visas handlar om hur man arbetar med robotar i äldrevården i Japan.
Andreas Nilsson arbetar med forskning och dokumentation på museet, och har tillsammans med museets forskningschef Mariette Fogde och journalisten och fotografen Seid Karlsson, som är bosatt i Japan sedan många år tillbaka, rest runt i Japan och studerat hur japanerna använder sig av robotar inom äldrevården. De har besökt äldreboenden och pratat med forskare och fackförbund. Deras samlade intervjuer och Seids bilder visas nu i utställningen Kaigo Robotto.

Sociala robotar


Under sin resa mötte de robotar som hade syftet att underlätta arbetet inom vården på olika sätt; både som ett socialt verktyg och som ett verktyg för att förebygga skador på personal och äldre. Utställningen består av 52 bilder. En av bilderna visar en social robot, en robotsälunge.
– När man klappar robotsälungen låter den och när man tittar på den så ser den på en och blinkar. Man vill ta hand om den och hålla i den. Den är mycket lugnande, säger han.
Robotarna används också som lyfthjälpmedel för att undvika riskfyllda lyft för personalen. Andreas Nilsson visar en bild där en säng kan göras om till rullstol så att det inte blir något lyft där. På en annan vägg visar han en bild på en liten robot med syftet att förhindra fallolyckor från sängar.
–Den här roboten har sensorer som känner av om När man klappar robotsälungen låter den och när man tittar på den så ser den på en och blinkar, gosedjursrobotarna, andra var inte alls intresserade av dem. Man har olika behov och olika intressen, säger han.
–Tekniken finns ju, men den bestämmer inte åt oss.   Vi måste själva bestämma vad den ska vara till för. Det är vårt ansvar att faktiskt debattera om, och fundera över, vilka vägar som robotar kan vara bra för oss själva, fortsätter han.
Utöver bilderna finns också två filmer med i utställningen och på film kan man då se hur robotar används i den svenska äldrevården