• Tarm läggs på ett sprutrör och sedan stoppas korven. Foto: Emma Taube Sjöstedt
  • Korven packas. Foto: Emma Taube Sjöstedt
  • I Sverige säljs det 1,78 ton prinskorv till jul. Foto: Emma Taube Sjöstedt
  • Prinskorven röks på olika sätt, i Linköping återskapar man röken med rökvätska. Foto: Emma Taube Sjöstedt
  • Gunilla Böök förklarar hur Scan tillverkar prinskorv. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Så blir en prinskorv till

Till jul köper svenskarna 1,78 ton prinskorv. Följ med in i Scans fabrik för att se när de gör en älskad klassiker till julbordet.

Det låter lite som en nattklubb i fabriken. Maskinerna dunkar i takt. I ett hörn står gigantiska lådor fulla med kött, kött som de anställda bland annat ska göra till prinskorv. En del säger att prinskorvar innehåller allt från hjärtan till lungor. Men Gunilla Böök, produktutvecklare, förklarar att så inte är fallet med Scans prinskorvar, i stället tar de till vara på rester av styckningsdetaljer.

Hur smeten tillverkas

Köttet går igenom en metalldetektor och ner i en kvarn.

– Sedan blandar vi köttet med de övriga ingredienserna, som är vatten, salt, kryddor och potatismjöl, berättar Gunilla Böök.

Det finns två sätt att göra smeten: antingen hackas ingredienserna sönder med knivar, eller så blandas allt med paddlar och sedan går smeten igenom kvarnen. När smeten är klar transporteras den till sprutorna där korvarna stoppas. Dels pumpas smeten genom rör, och dels ligger den på band.

–Om man pumpar smeten för långt mår den inte så bra, förklarar Gunilla Böök.

In i rökskåpet

Tarm läggs på ett sprutrör och sedan stoppas korven. En anställd knyter eller svetsar ihop tarmen och sedan går allt in i rökskåpen. Första delen i rökskåpet är värmebehandling- och rökdelen, och den andra delen är nedkylningsdelen. Korven röks på olika sätt. I Linköping återskapar man röken med rökvätska, och i andra städer duschas korven med rök. Den ekologiska korven röks på traditionellt sätt med flis. Till sist packas korvarna.

3,85 ton prinskorv per år

Scan har olika sorters prinskorv. Bland annat korv av svensk rapsgris och Deli prinskorv i naturskinn med högt köttinnehåll. Det finns även en mer lättuggad prinskorv utan skinn, som duschas i rök. I Sverige säljs det 3,85 ton prinskorv per år, varav 1,78 ton säljs till jul. 43 procent av prinskorvarna kommer från Scan. Scan i Linköping är centrum för korvproduktion, nöt- och lammkött, konsumentpackat kött samt logistikcentrum.