• Sjuksköterskebristen gör att det blir färre vårdplatser på Universitetssjukhuset i sommar. Foto: Tommy Pettersson

Så drabbar sjuksköterskebrist Universitetssjukhuset i sommar

Sjuksköterskebristen inför sommaren gör att Universitetssjukhuset drar ner på antalet vårdplatser mer än tidigare år. – Men totalt sett är situationen ungefär som förra året i landstinget, säger Mats Uddin, personaldirektör på Landstinget i Östergötland.

Sjukvården börjar nu bli klar med bemanningen inför sommaren. Det står klart att det återigen har varit svårt att rekrytera erfarna vikarier till sommarmånaderna.

– I år har det varit andra verksamheter som har haft problem att rekrytera. Förra året var det beymmersamt för akuten på Universitetssjukhuset att få tag i folk, men akuten har i år haft bra bemanning under hela våren och i sommar, säger Mats Uddin, personaldirektör.

20-25 saknas

Rekryteringsproblemen i sommar gäller främst akut- och medicinklinikerna vid Vrinnevisjukhuset och Lasarettet i Motala. På US är det kirurgkliniken som har haft svårt att rekrytera.

– I år är det svårt att rekrytera allmänsjuksköterskor. Vi skulle behöva 10-15 vikarier till på US och kanske ytterligare 10-15 till för att ha en bra vikariesituation i hela länet, säger Mats Uddin.

För att klara vården patientsäkert är antalet vårdplatser minskade med 20 procent i sommar jämfört med en vanlig dag i landstinget. Under en fyraveckorsperiod, vecka 29 till 33, kommer Universitetssjukhuset att minska antalet vårdplatser i större utsträckning än förra året. Under vecka 29 är antalet vårdplatser 445, jämfört med 463 året innan.

Patientsäkert

– Det är chefsläkare gör bedömingen om vad som är patientsäkert och bedömningen är att vi ska klara sommaren säkerhetsmässigt på den här nivån, säger Mats Uddin.

Anledningen till att det är svårt att rekrytera sommarvikarier tror Mats Uddin beror på att det numera är flera som slåss om sjuksköterskornas arbetskraft.

– Det har varit svårt i flera år. Vi anställer nästan alla nyexade som finns på markanden. Sedan har konkurrensen ökat på arbetsmarkanden, både med privata vårdgivare och kommun.

Extra ersättning

98 procent av verksamheterna inom landstinget är nu klara med sina sommarscheman. I de fall då ingen vikarie kunnat hittas, kommer de anställda som går in och arbetar obesatta pass under semestern att få en särskild ekonomisk kompensation.

– Vi hoppas kunna lösa de pass som återstår och så långt som det är möjligt slippa beordra medarbetare att gå in och arbeta under semestern. Våra medarbetare har krävande jobb och det är viktigt att få möjlighet till en sammanhängade ledighet, säger Mats Uddin.