• Axel Lagerfelt driver jordbruk och mera på Tolefors gård strax utanför Linköping. Foto: Tommy Pettersson

Så får vi Östgötamat på borden

På Tolefors gård strax utanför Linköping presenterades den nya regionala livsmedelsstrategin. Initiativtagare är Landshövding Elisabeth Nilsson.

Vi samlas på en lerig gård på anrika Tolefors gård där Axel Lagerfelt och hans släkt drivit jordbruk i generationer.

– Vi bedriver flera verksamheter här på gården. Bland annat har vi äggproduktion och 14 000 höns på gården, vi har 800 kvadrat för odling och sedan gör vi biodiesel av restprodukter från restauranger. I den framskrivna projektplanen slår man fast att det finns goda förutsättningar för lantbruket i Östergötland. Landshövdingen är noga med att poängtera att det är en viktig framtidsfråga och då även när det kommer till den nationella livsmedelsstrategi som är på väg att tas fram. Det är också en viktig fråga globalt.

Luttrad lantbrukare

– Det är bra att politiker och tjänstemän tar det här på allvar men vi lantbrukare är ganska luttrade och har hört det mesta förut, kommenterar Axel Lagerfeldt det faktum att Göran Gunnarsson, centerpartistiskt regionråd, menar att politikerna verkligen får ta ansvar för jordbruket och att det kommer mat på våra bord.

– Skulle det bli kristider av något slag så vi blev isolerade från omvärlden är det kört för oss. Då skulle vi inte bara få ont om mat utan även ont om drivmedel till våra traktorer, understryker Axel Lagerfeldt och menar att i Finland har man en lösning på detta där man byggt upp stora livsmedelslager.

Styra med upphandling

I den framskrivna strategin så trycker man på flera punkter, bland annat, hur man via upphandling skulle kunna  styra över till både närproducerad och ekologiskt odlade livsmedel samt öka medvetenheten hos allmänheten om hur svenska livsmedel produceras.