• Catharina Rosencrantz på barn- och ungdomsnämnden vill se en språkprofil av hög kvalitet i Linköping. Den kan utvecklas från Atlasskolan i framtida samarbete med fler högstadieskolor. Foto: Julia Kimell

Så ser framtiden ut för IS Atlas

För att få till en stabil tillvaro för elever, lärare och föräldrar ser man till att det bara blir en flytt – i stället för två - för barn och ungdomar på den internationella skolan Atlas på Garnisonen som brann i mars tidigare i våras. Hela skolan beräknas vara färdigrenoverad tidigast vid årsskiftet 2014/2015.

– Vi hade två beslut att fatta: dels vad vi gör med eleverna under renoveringen, och dels hur situationen kan lösas på längre sikt. Det är knökfullt överallt, och oavsett brand eller inte var en flytt nödvändig, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Catharina Rosencrantz som poängterar hur engagerad lärarkåren är i skolan.

Den södra delen av Atlasskolans byggnad var i princip oskadd efter branden. Arbetet har gått över förväntan och handläggningen har varit resolut med snabbt agerande från Lejonfastigheter. Förskolan kunde flytta tillbaka till sin plats redan i maj. De mindre barnen flyttar tillbaka till Garnisonen under hösten, och blir därmed en av två skolor i det nya upptagningsområdet Södra Ekkällan.

– Renoveringen pågår samtidigt, så eftersom att det är en byggarbetsplats kommer vi att jobba hårt med säkerheten.

Inget högstadium på Atlas

Högstadieklasserna 7-9 blir kvar på Anders Ljungstedts gymnasium och flyttar på sikt till Elsa Brändströms skola när den är färdigrenoverad.

– Vi har haft flera möten med föräldrarna och presenterat flera lösningar. Vi hade inte kunnat behållit Atlas i sin nuvarande form. Vi klarar inte elevtillströmningen och måste hitta en långsiktig lösning. Högstadiet har länge varit alldeles för litet med för få lärare. De klarar nästan inte behörigheten och många väljer andra skolor. Linköping behöver en språkprofil av hög kvalitet, just nu finns bara engelska och spanska att välja på i Atlasskolan.