• Barn- och ungdomsnämndens ordförande, socialdemokraten Jakob Björneke ville ge lärarna mer tid med eleverna. Foto: Jerry Prütz

Så ska lärarna få det bättre

Inför det senaste sammanträdet i barn och ungdomsnämnden så fanns det mycket på agendan, bland annat vill man ge kommunens lärare mer tid med sina elever.

Man ska under 2017 satsa på att förbättra situationen för lärarna som ibland uttryckt ett missnöje med att få arbeta med administrativa uppgifter i större grad än att undervisa. Barn och ungdomsnämnden ska under innevarande budgetår satsa fem miljoner på att förbättra och utveckla lärarnas arbetssituation. Pengarna öronmärks till att avlasta lärarnas arbetssituation för att ge lärarna mer tid med eleverna i klassrummet.

Viktiga lärare

– Lärarna är viktiga för elevernas trivsel och resultat i skolan. Lärare ska ha en god arbetsmiljö och bra arbetsförhållanden både för sin egen och för elevernas skull, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande, socialdemokraten Jakob Björneke som har en del tankar om hur man skulle kunna avlasta lärarna. Att införa lärarsekreterare som får avlasta just när det kommer till administrativa uppgifter, låta andra ta över rastvaktandet med mera.

Tre miljarder i potten

Skolchefen ska även få i uppdrag att systematiskt utveckla arbetet med genus- och jämställdhetsfrågor för en ökad likvärdighet inom skolan. Detta är en fortsättning på det arbete som redan påbörjats inom förskolan. Ett viktigt arbete understryker Jacob Björneke vidare. Internbudgeten för barn- och ungdomsnämndens 2017 är på drygt 3 miljarder kronor.