• Biskop Martin käkar köttfritt på fredagarna. Nu lägger kyrkan fram en plan för en hållbar framtid. Foto: Patrik Ekström

Så värnar kyrkan klimatet

Svenska kyrkan är inte bara en religiös rörelse med miljoner anhängare utan man är både en stor skogs och fastighetsägare samt en opinionsbildare av stora mått. Nu lägger man fram en klimatstrategi inför framtiden.

Per Rosenberg är klimatansvarig i Linköpingsstift och i samband med att man nu lanserade sin klimatstrategi för de kommande åren så höll man en presentation av densamma under ledning av biskop Martin Modéus. Men varför en klimatstrategi här och nu?

– Det är den viktigaste framtida fråga vi har just nu och man kanske inte heller tänker på att Svenska kyrkan är en stor part när det kommer till att äga skog och mark. Vi har även ansvar för många fastigheter förutom alla kyrkor vi äger. Där finns det mycket att göra, kanske ska vi titta på hur man värmer upp de olika kyrkorna. Ja, det finns mycket v kan göra.

Hållbar framtid

– Svenska kyrkan är även en opinionsbildare och det är även här jag känner att vi kan komma ut med vårt budskap om en mera hållbar framtid.

I samband med presentationen av den nu framtagna strategin och att man nu gått med i regeringens initiativ "Fossilfritt Sverige" så bjöds det även en köttfri lunch. Något som vår biskop började med redan 2014.

I det framtagna dokumentet står det att läsa att Linköpings stift har som vision att inte bidra på något sätt till den globala uppvärmningen. Dokumentet är på hela 30 sidor och tar upp såväl FN:s såväl som Linköpingsstifts tankar kring klimathotet. Biskopen skriver själv att klimatfrågan är såväl en teologisk som etisk fråga och hänvisar även till Påve Franciscus. Biskop Martin slår av fast att man ska sätta ambitiösa mål för energibesparingar i Svenska kyrkans byggnader och för användningen av förnybar energi. Att förvaltningen av kyrkans ekonomiska tillgångar – aktier, skog och mark – synliggör hur en teologiskt reflekterad syn på skapelsen bidrar till att minska klimatpåverkan och påskyndar klimatomställningen.

Bönen ett uttryck för hopp

Att låta församlingens gudstjänst, bön, samtal och sång vara klara uttryck för det hopp som ger kraft och engagemang för hela skapelsens framtid. Att genomföra gemensamma aktiviteter till stöd och inspiration för människor som vill arbeta för en hållbar och rättvis livsstil. att använda de redskap som finns för att stödja församlingars klimat- och miljöarbete, exempelvis möjligheten till miljödiplomering.