SAAB får ny stororder

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning gällande missilkomponenter till ett totalt värde av, i runda tal, 250 miljoner kronor.

– Denna order är ytterligare ett bevis på vår breda kompetens och expertis och vi kommer att fortsätta utveckla våra produkter inom missilområdet, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics, i ett pressmeddalande. Saab är en ledande leverantör av högpresterande och kostnadseffektiva missilsystem och komponenter för flyg, land och navala applikationer.

Levererar fram till 2022

Saab har många olika produkter som omfattar bland annat system och avancerade lösningar inom missilområdet, inklusive luftvärnsystemet RBS 70 och nya generationen RBS 70 NG, markstridssystemet NLAW och RBS15 robotsystem. Vidare deltar Saab även i ett antal multinationella missilutvecklingsprogram.Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras. Leveranserna kommer att ske mellan åren 2015-2022.