Saab fixar mobiltäckning

Ett allt större mobilberoende och fler användare ökar kraven på täckning, signalkvalitet och kapacitet inomhus i till exempel sjukhus, fängelser och idrottshallar. I dag förväntar man sig att mobilen ska fungera överallt även i hissar, källare, garage och kulvertar.

Täckningen, som mobiloperatörerna erbjuder, räcker sällan till i alla utrymmen bland annat på grund av tjocka väggar och isolerglas.

Saab installerar

Saab har nu tecknat ett avtal med Region Östergötland för åren 2016-2020 om att installera och driftsätta en operatörsoberoende lösning för mobiltäckning på regionens tre sjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala.

– Saab har de senaste åren genomfört ett stort antal liknande leveranser bland annat till flera stora sjukhus i Stockholmsregionen; Huddinge sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus med flera, berättar Tommy Eriksson, projektägare och sektionschef på affärsenhet Networks and Public Safety på Support and Services.