• Saab tjänar nya miljarder på undervattensfarkoster. Foto: Patrik Ekström

Saab levererar ubåtar för 467 miljoner

Saab har fått en ny storleverans. Försvarets Materielverk (FMV) har beställt konstruktions- och produktionsunderlag till nästa generations ubåt. Saab ska också halvtidsmodifiera två ubåtar av Gotlandsklass under perioden 2014-2015.

Parterna har dessutom undertecknat en avsiktsförklaring för 11,2 miljarder som handlar om det svenska försvarets undervattensförmåga under åren 2015-2024 och ska tillgodose den periodens alla beställningar innefattande skötsel, utveckling, konstruktion och produktion av ubåtar och andra undervattensystem. Arbetet utförs i Sverige inom Saabs affärsområde Security and Defence Solutions.

Expandera

– Saab har stor erfarenhet inom det marina området som leverantör till örlogsfartyg och ubåtar runt om i världen. Genom beställningarna och avsiktsförklaringen i dag tar vi nästa steg mot att bli helhetsleverantör av ubåtar till Sverige. Det stärker vårt erbjudande och vår unika kompetens inom systemintegration, säger Gunilla Fransson som är chef för Saabs affärsområde Security and Defence Solutions.