• Gripen E till Sverige och Gripen NG till Brasilien och är versioner av flygplanen som säkrar Gripens industriella framtid till 2050. Foto: Tommy Pettersson

Saab och Brasilien ingår avtal

Utvecklingen av Gripen E till Sverige fortsätter enligt plan och i det förslag till budget som nu läggs fram på riksdagens bord är Saab en vinnare genom att försvarsanslagen höjs.

Dessutom fattade regeringen beslut att fortskrida med Gripen E även utan ett andra land som partner redan i augusti i år.

Förhandlingsprocessen avklarad

Men nu står det också klart att Saab har slutit avtal med den brasilianska regeringen, försvarsministeriet genom Aeronautics Command (COMAER), som omfattar utveckling och produktion av 36 Gripen NG till det brasilianska flygvapnet. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till 39,3 miljarder kronor. Därutöver har Saab och COMAER tecknat ett avtal rörande industrisamarbete med betydande tekniköverföring från Saab till brasiliansk industri.

Wallenbergarna glada

Saab och COMAER har alltså ingått ett avtal om utveckling och produktion av 36 Gripen NG, samt stöd och underhållssystem. Avtalet omfattar 28 ensitsiga och åtta tvåsitsiga Gripen NG. Saab och COMAER har även ingått ett avtal om industrisamarbete, inklusive tekniköverföring till brasiliansk industri, som ska utföras under cirka tio år.

– Vi är stolta över att stå sida vid sida med Brasilien i detta viktiga program. Det finns redan en lång och framgångsrik historia av industrisamarbete mellan våra länder och detta historiska avtal tar detta partnerskap till en ny nivå, säger Marcus Wallenberg, ordförande i styrelsen för Saab.

Leverans 2019

Nu krävs det bland annat exporttillstånd från staten för att avtalet ska träda i kraft.  Samtliga villkor förväntas uppfyllas under första halvåret 2015. Leveranser av Gripen NG till det brasilianska flygvapnet kommer att äga rum från år 2019 till 2024.

– Avtalet med Brasilien bekräftar att Gripen är det mest kapabla och moderna stridflygssystemet på marknaden. Det befäster Saabs position som en världsledande stridsflygplantillverkare och det stärker bolagets förutsättningar för tillväxt, säger Håkan Buskhe koncernchef för Saab.

Gripen NG till Brasilien och Gripen E till Sverige är versioner av nästa generations Gripen, anpassade för respektive lands särskilda nationella krav. Sveriges och Brasiliens åtaganden säkrar Gripens industriella och operativa framtid till åtminstone 2050.