• Samarbete mellan Saab och Skanska klart. Foto: Patrik Ekström

Saab utrymmer Jönköpings centrum

Byggföretaget Skanska har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med försvars- och säkerhetsföretaget Saab för omkring 8 500 kvadratmeter kontorslokaler respektive 3 000 kvadratmeter produktionslokaler i Huskvarna.

Lokalerna har utvecklats av Skanska i nära samarbete med Saab och bygget, vars kostnad uppgår i 180 miljoner kronor, är redan påbörjat. Först ut är produktionslokalerna. Arbetet med kontorshuset påbörjas i december.

Thomas Melkersson är distriktschef för Skanska Sverige AB och är tacksam för det stora förtroendet.

– Genom att arbeta tillsammans med Saab har vi kunnat utveckla lokaler som väl motsvarar verksamheternas högt ställda krav på modernitet, både vad gäller kontor och produktion. Skanska har tidigare varit entreprenör åt Saab i ett antal uppdrag och nu tar vi steget ut att även vara projektutvecklare, säger han.

Bort från centralt Jönköping

I och med bygget flyttar Saab all sin verksamhet i Jönköping till de nya lokalerna i Huskvarna. I dag har företaget såväl kontor som produktion på Slottsgatan, centralt i Jönköping.

– De nya lokalerna kommer att bidra positivt till ökad samverkan mellan olika enheter inom bolaget och därmed till ökad effektivitet, säger Torbjörn Nibelius som är fastighetschef på Saab.

Saab beräknas tillträda lokalerna under andra kvartalet 2015 respektive andra kvartalet 2016.