• Helikopter 14 på Helikopterflottiljen i Malmen. Foto: Tommy Pettersson

Saaborder på 170 miljoner

Komponentunderhåll till Helikopter 14

Nu har Saab tecknat ett nytt avtal som går loss på cirka 170 miljoner kronor om komponentunderhåll till Helikopter 14, en farkost som tjänstgör i den svenska försvarsmakten.
Avtalet avser underhåll av det så kallade ”Tactical Mission System”,taktiska systemet (TMS) i Helikopter 14, som används vi bland annat ubåtsjakt . Kontraktet löper på fem år med en kommersiell dragningsrätt på ytterligare ett år.
Saab har tidigare utvecklat och levererat det taktiska systemet TMS till konsortiet NHIndustries och helikopter NH90, vilken i svensk version heter Helikopter 14.

Ubåtsjakt ingår

Komponentunderhållet ska säkra tillgängligheten av systemet där bland annat sonarsystem för ubåtsjakt ingår. Saab ansvarar nu för reparationer och underhåll av hela systemet. 
Arbetet med komponentunderhåll kommer att utföras vid Saabs anläggningar i Linköping, Järfälla och Jönköping samt hos ett antal utländska underleverantörer.
–Det här avtalet bekräftar vår styrka som supportleverantör där vi tar ansvar för tillgänglighet av vår produkt under hela dess livscykel. 
Den befäster också vårt långvariga och goda samarbete med Försvarets Materielverk och Försvarsmakten kring helikopterverksamheten, säger Jonas Hjelm, affärsområdeschef för Saabs affärsområde Support and Services.

Fly by wire

Helikoptern är beställd av 14 länder i över 500 exemplar och systemet ska kunna sköta varierande uppdrag, inom och utom landet, över hav och land, i vintermiljö och i ökenklimat och ha en livslängd på drygt 30 år. 
Helikopter 14 är det första helikoptersystemet i världen som är byggt i kompositmaterial och med fly by wire.
NH-90 är ett gemensamt europeiskt utvecklingsprojekt som har drabbats av förseningar och efter att man hösten 2001 tecknat avtal med NHI om leverans av 18 helikoptrar tog det tio år innan det blev dags att flyga på riktigt.
Under våren 2011 levererade Försvarets materielverk de första fyra Hkp 14 Basic TTT till Försvarsmakten för att kunna användas i utbildningssyfte.
Under 2013 och 2014 har fem Hkp 14D levererats till Försvarsmakten avsedda för internationella insatser samt används för att påbörja uppbyggnaden av sjöoperativ förmåga.
Under 2015 levereras de två sista Hkp 14D samt den första Hkp 14F som har den slutliga sjöoperativa konfigurationen enligt ursprungskontraktet med bland annat sonarsystem och taktisk radar.