• Peter Engberg är VD på Industrikompetens. Han ser stora fördelar med att kombinera industri och IT - en riktig framtidsmarknad! Foto: Julia Kimell
  • Skills VD Lena Miranda vill attrahera och behålla kompetensen i länet. Arbetsmarknaden för ingenjörer är god här. Foto: Julia Kimell

Säkerställer kompetensen på lång och kort sikt

Industrikompetens och Skill går ihop för att nå fler ingenjörer

Nu går Industrikompetens och Skill samman. Industriföretag, kommuner och Östsam investerar för att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen inom industri och IT. – Rätt kompetens i länet är en avgörande framtidsfråga, säger Peter Engberg, VD Industrikompetens. – Jag tror vi kommer göra stor nytta tillsammans säger Lena Miranda, VD för Skill.

Industrikompetens och Skill ser stora utvecklingsmöjligheter för regionen. De har ett gemensamt intresse för långsiktiga mål. Tillsammans tar de ett helhetsgrepp och initierar aktiviteter från tidig skolålder, för att uppmärksamma behoven av arbetskraft.

Industri och IT samverkar

Industrikompetens har utvecklats till den största aktören inom verkstads- och tjänstemannabemanning till regionens industriföretag.

– Genom att förvärva Skill kommer vi på ett ännu mer kraftfullt sätt att kunna försörja regionens företag med rätt kompetens. Industrikompetens och Skill kompletterar varandra genom sina olika inriktningar på industri och IT, två branscher som har mycket att vinna på att närma sig varandra, säger Peter Engberg.

Studenter behövs

Arbetsmarknaden för framtidens ingenjörer är god, säger Skills VD Lena Miranda.

– Skill har byggt upp en position som ett av regionens ledande rekryteringsföretag till företag inom IT-branschen. Att kombinera svensk industri med IT-kunnande är en framgångsfaktor för att ta vara på alla möjligheterna i den uppkopplade värld vi lever i. Vi vill attrahera och behålla kompetensen som byggs upp på universitetet, fler ska kunna stanna kvar i regionen. Innovationskraften är riktigt stark i Östergötland, säger hon.

Peter Värbrant, vicerektor vid Linköpings universitet, understöder vikten av att fler studenter stannar i regionen.

– Lika många som flyttar hit för att studera återvänder efter studierna till sina hemorter, om än i lite annan sammansättning. Vi vill få en större andel att stanna kvar. 2030 kommer vi annars att ha en brist på 50 000 ingenjörer. Här i regionen finns väldigt många möjligheter; det blir en win-win-situation för företagare och arbetstagarna.

Arbetskraft till Ostlänken

Regionsdirektör för Östsam Carina Malmgren ser en missmatch i arbetslivet. Fler behöver se möjligheterna inom industrin.

– Ostlänken behöver fram till 2028 enormt mycket civilingenjörer och yrkesfolk. Därför välkomnas denna långsiktiga satsning, säger hon.

Industrikompetens ägs av regionens industriföretag, bland andra Saab, Alstom, Toyota, och Cloetta och grundades 1997 på initiativ från Saab med kompetensförsörjning som huvudsyfte – både på lång och kort sikt. Även Skill startades 1997, av studenter för studenter.

– För en stor industri finns det inget viktigare än att förses med kompetens. Vi måste hitta tillbaka till ett industriellt intresse, så detta steg känns helt rätt både för oss och våra kunder och ägare, säger Jan Germundsson, ordförande inom industrikompetens på Saab Linköping.