• Efter fyra års ålder går det bra med framåtvänd stol. Innan dess är det säkrast att sätta barnen i bakåtvänd stol. Foto: Kajsa Nilsson

Säkra stolar för sköra barn

Att skaffa barn innebär en mängd säkerhetsanpassningar och inte minst i bilen. På Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Linköping forskar man sedan 1960-talet om barnens säkerhet i bilen.
Det är obligatoriskt med det europeiska E-godkännandet av bilbarnstolar. Transportstyrelsen utfärdar godkännandet efter provning hos VTI. Bilbarnstolstillverkare kan välja till ett plustest som kompletterar provningen med krafterna som barnets nacke utsätts för vid en frontalkollision. Plustestet utförs också på VTI i samarbete med företrädare för bilbarnstolstillverkare, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, Folksam, Swedish Standards Institute och Volvo.

15 000 utan skydd


Till dess att barnen är fyra år gamla bör de sitta bakåtvända i bilen. Enligt en undersökning gjord av Volvia har många svenska föräldrar dålig koll på vad som gäller för barns säkerhet i bilen. Enligt undersökningen som publicerades i samband med Barnsäkerhetens dag i våras åker 15 000 barn i åldrarna 0-4 år helt utan bilbarnstol eller kudde och att upp till 52 000 av alla 0-4-åringar placeras felvända i bilen.
– Att barn ska åka bakåtvända så länge som möjligt beror på att ett barns huvud är stort och tungt i förhållande till vad nacken och musklerna orkar hålla emot. När man sitter framåtvänd vid en häftig inbromsning eller krock, fortsätter allt som inte sitter fast i bilen framåt tills något tar emot. Kroppen fångas upp av bilbältet men huvudet kastas framåt och bromsas upp endast av nacken. Barnet kan bryta nacken. Därför ska barn åka bakåtvänt så länge som möjligt, helst upp till 4-5 års ålder, berättar Marie Nordén, Generalsekreterare på NTF.