Sälj inte ut Stångåstaden

Vänsterpartiet starkt kritiska till försäljning

För en tid sedan meddelade Stångåstaden att man hade för avsikt att sälja ut delar av sitt fastighetsbestånd i Berga, Johannelund och i Ryd. Motivet till utförsäljningen är att få in pengar för att kunna bygga ännu fler bostäder i Linköping.

Det kommunägda Stångåstaden har alltså varslat om att man ska sälja runt 1000 lägenheter i Linköping och till detta ställer sig Vänsterpartiet mycket kritiska.

– Vi behöver en fortsatt stark allmännytta i Linköping. Att sälja av fastigheter och lägenheter är inte det som vi behöver idag. Stångåstaden har en mycket god ekonomi och stark soliditet vilket gör att de kan bygga nytt utan att behöva sälja av fastigheter, säger Vänsterpartiets gruppledare Jessica Eek och fortsätter.

– Någonstans ska pengar plockas ut till ägarna. Då blir det antingen högre hyror eller minskade utgifter för till exempel underhåll som kan bli resultatet, fortsätter Jessica.

Hyresgästerna drabbas

Vänsterpartiet menar att det finns en betydande risk för att hyresgästerna drabbas. När ett privat vinstdrivande bolag köper fastigheter så vill de tjäna pengar på detta. Partiet vill också att Stångåstaden ska ha en fortsatt stark ställning på den lokala bostadsmarknaden. Partiet välkomnar nybyggnation i hela kommunen.

– Vi vill inte se ett bostadsbolag som gör sig av med lägenheter med lägre hyror för att satsa de resurserna på nya dyra lägenheter. Stångåstaden ska vara ett bostadsbolag för alla kommuninvånare. Hyresrätt är en väldigt bra boendeform och den måste vi värna, avslutar Jessica Eek.