• Behandlingen med enzymsalvan inleds nu på Universitetssjukhuset i Linköping. Foto: Fanny Miles.

Salva i stället för kirurgi

Revolutionerar brännskadevården

Patienter med svåra brännskador kan behandlas med enzymsalva i stället för kirurgi. Nu inleds behandlingen vid Brännskadeavdelningen på Universitetssjukhuset i Linköping.

Den nya behandlingen med enzymteknik förväntas bli ett genombrott. För första gången införs den på patienter med brännskador som överstiger femton procent av kroppen. Med kirurgi opereras den skadade vävnaden bort och områdena transplanteras med hud från personen. Med salvan tar kirurgen bort den skadade huden kemiskt med enzymer som avlägsnar den djupt skadade vävnaden. Det gör även att läkningen förbättras i de mindre brända områdena.

– För brännskadade patienter innebär det att man behandlas med en enzymsalva i stället för att genomgå en regelrätt kirurgi, som ofta innebär mycket blödning, förklarar Folke Sjöberg, överläkare och professor vid hand- och plastikkirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping i ett pressmeddelande.

Goda kosmetiska resultat

I år har behandlingen prövats på mindre brännskador vid stora medicinska centra i USA och Europa. De kosmetiska resultaten har varit goda och mycket av de skadade områdena har kunnat läka av sig själva efter enzymbehandlingen.

Förbättringar i överlevnad

Brännskadeavdelningen i Linköping bedriver rikssjukvård och tar emot svårt brännskadade personer från hela Sverige. Brännskadevården är en del av sjukvården som har utvecklats mycket de senaste tjugo åren. Förbättringar har skett både i överlevnad och funktionella slutresultat för drabbade patienter.