• Melker Bergsland studerar på Vreta naturbruksgymnasium och har anordnat ett seminarium där jägare och lantbrukare träffats för att diskutera villdsvinsfrågan. Själv är han både jägare och lantbrukare och här är han ute med sin hund, vakteln Alva, fyra år. Foto: Leif Larsson.
  • Melker Bergsland, uppvuxen på Mågla Gård utanför Eskilstuna, hoppas och tror att jägare och lantbrukare kan samarbeta mer för att komma till lösningar gällande vildsvin. Foto: Leif Larsson.

Samarbete är nyckel i vildsvinsfrågan

Vildsvinsfrågan delar ofta lantbrukare och jägare i två läger. Det vill Melker Bergsland försöka ändra på. Han tror att det går att hitta lokala lösningar och samarbeten mellan grupperna för att minska de problem som finns.

Melker Bergsland studerar till driftledare och gårdsmästare på Vreta naturbruksgymnasium utanför Linköping. Han har anordnat ett seminarium där jägare och lantbrukare träffats för att diskutera vildsvin.

– Meningen med kvällen var att skapa mer förståelse för varandras ståndpunkter. Jag hoppas att det framöver blir fler möten. Det är genom att träffas som man kan komma närmare varandra. Just nu går det åt andra hållet och klyftan växer.

Från två håll

Sörmländske Melker är både lantbrukare och jägare och ser frågan från båda håll. Att blivit en konflikt beror på att vildsvin förstör åkrarnas grödor till förfång för lantbrukare medan jägare vill utfodra vildsvin, ibland nära åkrar, för att kunna ordna jakter. Lantbrukare vill ha förbud mot utfodring medan jägare tycker det är en skyldighet att utfodra. Där är det krock mellan åsikterna.

Melker hoppas i stället på samarbete och kompromisser. Vildsvinsfrågan är som mest trängande i bygder där skog möter åker. Vildsvinen gömmer sig skogen på dagen och förstör åkrarna på natten.

– Att stängsla är en lösning men det blir dyrt vid stora arealer. Så i stället för stängsel i områden där lantbrukare drabbas extra hårt skulle man kunna komma överens om att jägare jagar lite mer, funderar Melker.

Inga siffror

Ingen vet i dag hur många vildsvin som finns, siffror på ett antal hundratusen nämns. För 30 år sedan fastslog riksdagen att vildsvin tillhör den svenska faunan.

– Den riktiga vildsvins-explosionen kom för fem-tio år sedan så erfarenheten i frågan är ännu inte så stor. I dag jagas och förvaltas vildsvin som man gör med älg och rådjur och det fungerar inte. Man måste göra på ett annat sätt. Med tiden kommer kunskapen att öka och göra det här lättare att hantera. Att det är en konflikt mellan jägare och lantbrukare tror jag beror mycket på okunskap, säger Melker.

Han tror bland annat att metoden att låta en stam växa till sig innan man jagar är fel.

– Det är att vänta för länge, då är det för sent och har blivit ohanterligt.

Han är i alla fall optimistisk och tror att det framöver blir lösningar som alla kan acceptera.

– Både jägare och lantbrukare är smarta nog att kunna ordna det här utan att det ska behöva skapas lagar, fastslår Melker Bergsland som gör sitt för att mildra motsättningarna.